Konec neslavného “prvenství”

V r. 1996 byl zprovozněn první lůžkový hospic u nás – Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Měla jsem možnost toto modelové zdravotně-sociální zařízení krátce po otevření navštívit. Průvodkyní mi byla sama zakladatelka hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošová. Její entuziazmus byl nakažlivý a idea hospice mě naprosto uchvátila – tehdy vzniklo moje přání mít podobné zařízení také na Vysočině.

Každý, kdo potřebuje podporu, ji nalezne

Mít důstojné zaměstnání, denní režim a řád je pevná kotva v jakékoli nelehké životní, či finanční situaci. Může však dojít k tomu, že rodinný rozpočet nemusí stačit. Stát nabízí řadu opatření na podporu těch, kteří pomoc potřebují. A týkat se to může vás zaměstnaných, nebo i těch, kteří jsou zrovna vedeni jako uchazeči o práci. Důležité je, aby se lidé o nabízené pomoci dozvěděli včas.

Stavba kamenného hospice slavnostně zahájena

Již na konci října byla zahájena stavba Lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě, jenž poslouží pro péči o těžce nebo nevyléčitelně nemocné v terminálním stádiu. Jediné zařízení tohoto typu v Kraji Vysočina, 18 lůžek pro dospělé klienty a dva pokoje pro děti, zázemí pro rodinné příslušníky - to vše by mělo vedle havlíčkobrodské nemocnice stát v roce 2024.

Zajisté si vzpomenete, že právě otázka lůžkového hospice byla pro nás nesmírně důležitá a jednalo si o jedno z hlavních témat, se kterým jsme před více než dvěma lety šli do krajských voleb. Proto máme nesmírnou radost, že dnes byla stavba slavnostně zahájena!

Cesta za dostupnou lékařskou péčí

Před několika dny jsme se v Senátu zabývali jednou peticí. Týkala se nedostatečné péče o dětské pacienty v krajské frýdecko-místecké nemocnici. Na dětském oddělení došlo k omezení služeb. Občané to vnímají jako selhání nemocnice a neschopnost kraje i zdravotních pojišťoven zajistit plnohodnotnou péči o děti, a tak, v důsledku výše uvedeného, sepsali petici za obnovení 24hodinové lékařské péče na dětském oddělení. Tento příklad z praxe uvádím k zamyšlení.

V roli zastupitelů kraje zodpovídáme za mnoho oblastí, včetně té zdravotní. Před problémem nedostatku lékařů stojíme dlouhodobě. Opakuji znovu, je třeba zefektivnit nástup mladých lékařů do praxe a najít způsob, jak je po studiu udržet v kraji a ukotvit je tam, kde lékaři chybí.

28. října si připomínáme Den vzniku samostatného Československa

Čeká nás oslava státního svátku, kdy se Československo stalo republikou. Neznamená to jenom pracovní volno, jde o významný den a v mnoha našich obcích a městech je to čas pro zastavení, pietní vzpomínky, slavnosti a společenská setkání.

Vyhlášení samostatnosti a odtržení se od Rakouska-Uherska se nepochybně nestalo během 24 hodin 28. října. Každá historická událost a proměna potřebuje více časového prostoru, a to platí i pro akt, který se připravoval léta předem, od roku 1914. K uskutečnění mohlo dojít až po první světové válce roku 1918. Důležitou roli přitom hráli tři muži, Tomáš G. Masaryk, Milan R. Štefánik a Edvard Beneš.

Úprava rozpočtu a jeho současná kondice

Je to pár dní, kdy krajské zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu letošního rozpočtu Kraje Vysočina. Příznivý vývoj daňových výnosů se pozitivně podepisuje na plnění příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina.

Ale konkrétně. Rozpočet byl tři měsíce před koncem roku navýšen celkem o 744,7 miliónů korun. Více než 205 miliónů korun použije kraj na posílení rezerv, o jejich využití rozhoduje rada nebo zastupitelstvo kraje. Jedná se např.  o úhradu zvýšených nákladů spojených s provozováním Veřejné dopravy Vysočiny nebo na posílení příspěvku na další opravy komunikací a mostů, které bude moci ještě v letošním roce realizovat Krajská správa a údržba silnic. Zbylé peníze použije kraj na zajištění prozatím chybějících prostředků blokovaných u Sberbank.