Celý Senát byl PROTI, stavební zákon přesto podepsal prezident

Stavební zákon přinese více nepříjemností než pozitiv. Má nastat centralizace stavebních úřadů. V první řadě si myslím, že je to zbytečné a změna určitě nepřinese úsporu času našim občanům. Dále jsem přesvědčen, že stát nebude jednat rychleji a kvalitněji než naši současní úředníci na stavebních úřadech.

 

Čeho že se týká změna stavebního zákona?

Odbor výstavby a územního rozvoje („stavební úřad“) našel prostý občan i každý další stavebník v nejbližším městě, ve své obci s rozšířenou působností. Zatím. Změna má nastat od poloviny roku 2023, některé změny již od ledna 2022. Současné stavební úřady zejména vedou územní řízení a vydávají rozhodnutí o umístění stavby, využití území, chráněném území, ochranném pásmu a stavební uzávěře, provádí stavební řízení, vydávají stavební povolení, vedou řízení o změně staveb a povolují změny staveb před jejich dokončením, vedou řízení o odstranění staveb, vydávají rozhodnutí o odstranění staveb, provádí kolaudační řízení, vydávají souhlas s provedením udržovacích prací, stavebních úprav a drobných staveb atd.

Schválením stavebního zákona přebírá kompetence v rozhodování stát.

Ve výše uvedených stavebních povoleních bude rozhodovat cizí úředník, třeba „až z Aše nebo Jablunkova“. Centralizovaný stavební zákon pod vedením státu ohrožuje ochranu přírody, krajiny, památek, kvality života obyvatel, bydlení i zdraví obyvatel. Nahrává developerům a korupci. V neposlední řadě ať zazní fakt, že státní správa je běžnému občanu vzdálená.

Náš úředník byl rozhodně našim obyvatelům daného území bližší a „své území“ znal. Teď má být jeho pozice zrušena a má být propuštěno 6 tisíc těchto úředníků. Nahradit je mají jiní, přímo pod vedením státní správy. Nemyslím si, že budou pracovat efektivněji. Většina starostů se přiklání k tomu, že si osvědčené a šikovné úředníky ponechá a místo propuštění jim najde práci jinou.

Změnu prosadilo hnutí ANO s podporou KSČM a SPD. Jsem optimista a věřím, že po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se KDU-ČSL podaří oprava tohoto paskvilu.

A naši občané budou moci dále komunikovat ohledně staveb se svými úředníky ve svých městech.

 

Přeji Vám pěkné léto

Josef Klement, Váš senátor

 

stavební zákon

Senátoři stavební zákon jednohlasně zamítli a vrátili zpět do Poslanecké sněmovny. Poslanci ho přehlasovali a zákon putoval k podpisu pana prezidenta.