A co čeština?

K dnešnímu dni u nás našlo přechodný domov bezmála 300 tisíc uprchlíků před válečným konfliktem na Ukrajině. Naším dalším společným cílem je pomoci jim překonat jazykovou bariéru a najít příležitost začlenit se do našeho kolektivu. Vhodným řešením se jeví adaptační skupiny a jazykové kurzy.

Díky všem lidem dobrého srdce, charitativním organizacím, státní správě i ostatním záchranným sdružením jsou jim hmotné potřeby zajišťovány průběžně. Dospělí Ukrajinci zde postupně nacházejí pracovní pozice a děti nastupují do českých školek a škol. Ovšem otázka se vznáší nad schopností dorozumívat se v nové zemi a dovedností osvojit si umění komunikovat českým jazykem. A právě zlepšení komunikace mezi ukrajinskými uprchlíky s českými občany mají podpořit nově vznikající adaptační skupiny a jazykové kurzy. Tyto aktivity poslouží k výuce češtiny, k adaptaci, socializaci, smysluplného využití části volného času ukrajinských dětí a mají posílit jejich duševní pohodu a duševní zdraví.

Adaptační skupiny jsou určeny pro děti od 3 do 15 let. Jsou rozděleny do 3 sekcí, kde je kritériem věk a počet dětí v jedné skupině. Náplní skupin bude zajistit výuku v rozsahu 20 hodin v průběhu 5 pracovních dnů jdoucích po sobě. Jazykové kurzy jsou určeny pro mládež ve věku od 14 do 18 let. Kurzy se mají konat v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Délka kurzu je 80 hodin. V kurzu má být 4 až 10 dětí.

Žádat o dotaci mohou podle pravidel MŠMT například nestátní neziskové organizace, spolky, školská zařízení, registrované církve a další subjekty. U všech výzev musí provozovatel zajistit stravu, pitný režim a vhodné prostory. Žadatel o provozování skupinky i kurzu má kompetenci vybrat vhodnou česky mluvící osobu na předání znalostí českého jazyka. Žádosti musí být podány nejpozději do 31. května 2022.

Odkazy:

Adaptační skupiny

Jazykové kurzy

 

Děkuji Vám všem, kteří zodpovědně přistupujete k uprchlíkům a jakoukoliv pomocí přispíváte ke zlepšení jejich nelehké situace.

 

Hezké jarní dny Vám přeje Josef Klement, Váš senátor