Co se podařilo v sociální oblasti přiblížil radní Kraje Vysočina Jan Tourek

Jan Tourek

Jak již bylo mnohokrát uváděno, KDU-ČSL bude sociálním svědomím nově vzniklé vlády. Sociální oblasti se lidovci věnují dlouhodobě, ať už v krajských zastupitelstvech, či na půdě obou komor Parlamentu České republiky. I zde na Vysočině se naši zastupitelé věnují sociálním tématům, zejména bývalý starosta Světlé nad Sázavou a nynější radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Jan Tourek. Během uplynulého roku se v tomto resortu odvedlo spoustu práce. Co se zde například podařilo vám níže přiblíží právě lidovecký radní. 

Rozšíření kapacit a zkvalitňování pobytových služeb

  • Začátkem roku 2022 zahájí provoz jedno z nejmodernějších sociálních pobytových zařízení pro seniory SeniorCentrum Humpolec. Nové zařízení bude pro Kraj Vysočina v rámci PPP projektu zajišťovat soukromá společnost SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o, patřící do skupiny Senecura. Celková kapacita tohoto zařízení je 203 lůžek. . Ve čtyřpodlažním objektu se nachází 55 jednolůžkových a 74 dvoulůžkových pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. Jednotlivé pokoje budou uspořádány do tzv. „domácností“, které pro klienty vytváří přirozeném domácím prostředí. 
  • Během příštího roku bude dokončena výstavba nového domova pro seniory v areálu jihlavské nemocnice. K dispozici bude celkem 132 lůžek. Pečujícím osobám zde nabídneme i odlehčovací službu pro seniory, o které se starají doma. Nový domov by se měl stát jakýmsi komunitním centrem, kde budeme maximálně podporovat soužití klientů, zaměstnanců, dobrovolníků a široké seniorské veřejnosti. V rámci domova bude fungovat i mateřská škola pro děti zaměstnanců domova a nemocnice, která by měla podpořit mezigenerační soužití seniorů a dětí.
  • V říjnu letošního roku byl uveden do provozu nový software pro zpracování žádostí o umístění do domovů pro seniory. Používat ho začaly příspěvkové organizace kraje, s nimiž bude systém vyladěn. Plný efekt se však dostaví, až v něm budou fungovat všichni poskytovatelé sociálních služeb v Kraji  Vysočina. Od systému si slibujeme eliminaci duplicit a neaktuálních žádostí a tím pádem přesnější informace o skutečné poptávce po pobytových seniorských službách a následnému nastavení sítě.
  • Pro nadcházející  plánovací období připravujeme další investiční záměry, kde hlavními prioritami bude řešení nevyhovujícího stavu objektu domova pro seniory v Třebíči, navýšení kapacit pro obyvatele s psychickým onemocněním při Domově ve Věži a navýšení kapacit pro klienty se zdravotním postižením a s potřebou rehabilitace v Proseči u Pošné.

Zlepšování dostupnosti terénní pečovatelské služby

  • Provedli jsme podrobnou analýzu pečovatelské služby v Kraji Vysočina (dosah, rozsah služeb, časová kapacita). Pro rok 2022 jsme síť pečovatelské služby rozšířili o 14 pracovních úvazků a v dalším období ji chceme rozšiřovat v lokalitách, kde není dostatečná. Cílem je kompletní a dostatečné pokrytí, umožňující domácí péče o seniory a obyvatele se zdravotním postižením na celém území kraje.

Financování sociálních služeb

  • Podařilo se nám na MPSV vyjednat mimořádnou dotaci ve výši 102 593 000 Kč. Ta nám kompenzovala letošní výpadek prostředků EU na individuální projekty, ze kterých byly v předchozích letech hrazeny některé sociální služby a navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách.

Sociálně zdravotní pomezí

  • Jako první v ČR jsme se pustili do komplexního řešení sociálně zdravotního pomezí. V rámci pilotního projektu se podařilo nastavit funkční komunikační systém mezi zdravotními a sociálními službami. Postupně tak odbouráváme situace, kdy o klienta, který opouští zdravotnické zařízení a je sám, se nemá kdo postarat.
  • Spustili jsme nový portál www.vysocinapecuje.cz, určený široké veřejnosti k řešení tíživých sociálních a zdravotních situací. Lidé tam najdou ucelenou nabídku sociálních a zdravotních služeb, přehled sociálních dávek, kompenzačních pomůcek a hlavně kontakty na osoby, které pomohou s řešením tíživé situace co nejblíže jejich bydliště.

Transformace ústavních zařízení pro osoby se zdravotním postižením

  • Do konce roku bude kompletně dokončena transformace ústavního zařízení Domov Háj v Ledči nad Sázavou. Celkem sedmdesát klientů, o které zde pečují, se postupně přestěhovalo do nově postavených komunitních domků, které jsou součástí běžné zástavby v několika městech kraje. Jejich život se tak mnohem více přiblíží tomu, který známe z běžných rodin. Klienti si za přiměřené pomoci personálu osvojují dovednosti v péči o sebe a o domácnost. V případě, že to míra postižení dovoluje, vytvářejí si i základní pracovní návyky, čímž se zvyšuje jejich šance uplatnit se na chráněném či běžném trhu práce.

Podpora seniorské politiky

  • Pro malé obce jsme na rok 2022 připravili nový dotační titul pro realizaci seniorských aktivit „Seniorská politika obcí“. Naší snahou je motivovat obce k podpoře komunitního seniorského života a pravidelnému setkávání seniorů, kteří žijí v domácím prostředí. Cílem programu je finanční a metodická podpora obcí při realizaci aktivit zaměřených na vzdělávání seniorů, podporu seniorských kompetencí, samostatnost a jejich bezpečný život.