Primární volby pro volby do krajského zastupitelstva

Milé sestry, vážení bratři,

 

Krajský výbor KDU-ČSL Kraje Vysočina

vyhlásil na svém zasedání dne 11.9. 2023 primární volby pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2024.

 

Návrhy kandidátů pro volby do zastupitelstva kraje budou podávány písemně k rukám Krajské nominační komise na adrese Krajské kanceláře KDU-ČSL, Srázná 19, 586 01 Jihlava na příslušném formuláři (viz příloha tohoto e-mailu), a to nejpozději do 14 hodin 1.11.2023.

 

Vážím si každého pracovníka v sociálních službách

Významné je každé zařízení, které nabízí prostředí, podporu a aktivity našim postiženým spoluobčanům. Jedinečný je každý pracovník, který s citem, vnímavostí, ohleduplností a laskavostí dokáže pečovat o takového člověka.

Touto cestou chci poděkovat všem pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o osoby se zdravotním postižením, velice si vážím každého zaměstnance. Statistiky uvádí, že v celé České republice je okolo 13 % obyvatel, kteří jsou v životě omezení nějakým zdravotním handicapem a velké procento z nich spoléhá právě na práci lidí ze sociálních služeb.

Kraj Vysočina patří ke špičce v kvalitě sociálních služeb

Dne 13. dubna jsem uspořádal ve Sněmovně konferenci k problematice sociálně-zdravotního pomezí. Nezadržitelný trend stárnutí populace sebou přináší problémy, na které nejsme ani v oblasti zdravotnictví, ani v sektoru sociálních služeb ideálně nachystáni. A je nejvyšší čas vážně diskutovat, jaké změny je nutné připravit, abychom uměli lépe koordinovat sociální i zdravotní péči potřebnou pro seniory i zdravotně handicapované. Mám velkou radost, že pozvání k aktivní účasti na konferenci přijali i zástupci našeho kraje, kteří zde představili nabyté zkušenosti z pilotního projektu, v rámci něhož Kraj Vysočina úspěšně zavádí nové postupy s cílem lépe propojit sociální a zdravotní služby.

Mezi navrženými na udělení státního vyznamenání je Cyril Musil, rodák ze Studnic

Vášnivý sportovec, lyžař, šestinásobný mistr Československa a Polska, nositel stříbra z Mistrovství světa, olympionik, velký vlastenec a protifašistický odbojář Cyril Musil odmítl spolupráci s StB. V roce 1949 byl odsouzen na 20 let odnětí svobody.

Cyril Musil se narodil 26. 11. 1907 ve Studnicích, v nejvýše položené obci Žďárských vrchů. Žil na rodinném statku, který později přestavěl na penzion, kde ubytovával převážně lyžaře. Oženil se rok před válkou a ve válečném období se mu narodily dvě dcery.

Promýšlíme pečlivě naši společnou budoucnost

KDU-ČSL je stranou, která hledí do budoucnosti. Dnes odchází z celkových výdajů státního rozpočtu 1/3 peněz na důchody. Chceme zajistit dostatek financí i do dalších oblastí, do školství, zdravotnictví, zemědělství, na dopravu a zastavit další zadlužování státu. K tomu je nutná Důchodová reforma.

To ale v žádném případě NEznamená, že se důchody sníží, či se zastaví jejich valorizace. Tady musí dojít k takovým opatřením, aby se balíček peněz, který je určen na důchody stále doplňoval a nemuselo se neuváženě brát z jiných balíčků, určených na nemocnice, školy, silnice a podobně. Tak jak to bylo nezodpovědně praktikováno předchozí vládou Andreje Babiše. Tímto způsobem nám vrostl státní dluh.

Opustila nás sestra Marie Stejskalová

Ve věku 62 let nás navždy opustila sestra Marie Stejskalová.

Marie Stejskalová byla dlouholetou členkou KDU-ČSL. Do strany vstoupila hned po listopadu 1989. V jihlavském zastupitelstvu působila v letech 2010 až 2014. Kandidovala také v posledních komunálních volbách v roce 2022. Měsíc před nimi měla ale vážnou dopravní nehodu. 

Marie Stejskalová byla také členkou Komise pro občanské záležitosti na jihlavském magistrátu. Jezdila například gratulovat jubilantům a lidé ji mohli potkávat i při vítání občánků. 

Poslední rozloučení s Marií Stejskalovou se uskuteční v pondělí 10. července v kostele sv. Jakuba.

Zarmoucené rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Text přejat z webu jihlava.cz

Prvomájové putování od křížku ke křížku

Farnost Mohelno ve spolupráci s MO KDU-ČSL Mohelno uspořádala 1.května 2023 1.ročník „Prvomájového putování od křížku ke křížku“ se záměrem seznámit účastníky s kříži na území Mohelna. Kolem některých křížů chodíme skoro každý den a ani si nevšímáme nápisů, které do nich nechali vytesat naši předkové na památku různých událostí nebo na poděkování Pánu Bohu za obdržené dary a milosti. A právě tyto nápisy se staly zdrojem zájmu účastníků putování. Měli z nich vyčíst informace pro soutěžní tajenku.

Začátek putování byl pod kostelní věží, kde každý účastník obdržel plánek cesty pro kratší nebo delší okruh. Na rubu plánku byla tajenka, do níž měl každý doplnit údaje, které získal po přečtení nápisu na příslušném kříži.

Marian Jurečka představuje důchodovou reformu

Největší a nejdůležitější reforma za posledních 30 let je tu. Příprava zabrala mnoho měsíců práce. Pravidelně jsem se setkával s odborníky, odbory, opozicí a absolvoval politická jednání na vládě. Jednoduše, dalo to pěkně zabrat.

Proč tohle všechno? Protože nejsem jenom politik, ale hlavně táta a na budoucnosti dětí záleží rodičům ze všeho nejvíce. Díky této reformě jednou nezdědí zemi, kde už nefunguje vůbec nic. Tak by totiž dopadla ČR bez reformy. Jsem hrdý na to, že i díky nám lidovcům to nenastane. Jednoduše jsme se na mladé nevykašlali jako ostatní vlády před námi.

Hlubinné úložiště – ano či ne?

Původní výběr devíti možných lokalit pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu v ČR byl zúžen na čtyři, dvě z nich jsou u nás na Vysočině. Jedná se o lokalitu Horka na Třebíčsku a Hrádek na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov, kde se nacházejí významné zdroje podzemní pitné vody. Jedinou možností, jak odstranit radionuklidy ve vyhořelém palivu, je čekat, až se rozpadnou na nuklidy neradioaktivní, což trvá statisíce let. Aby se radionuklidy nedostaly do biosféry, „znehybňují“ se ve skle nebo keramice (vitrifikace) a trvale ukládají v hlubinném úložišti. Stát se snaží urychlit výběr lokality pro hlubinné úložiště do roku 2028, již letos by měly začít průzkumné geologické práce.