Cesta za dostupnou lékařskou péčí

Před několika dny jsme se v Senátu zabývali jednou peticí. Týkala se nedostatečné péče o dětské pacienty v krajské frýdecko-místecké nemocnici. Na dětském oddělení došlo k omezení služeb. Občané to vnímají jako selhání nemocnice a neschopnost kraje i zdravotních pojišťoven zajistit plnohodnotnou péči o děti, a tak, v důsledku výše uvedeného, sepsali petici za obnovení 24hodinové lékařské péče na dětském oddělení. Tento příklad z praxe uvádím k zamyšlení.

V roli zastupitelů kraje zodpovídáme za mnoho oblastí, včetně té zdravotní. Před problémem nedostatku lékařů stojíme dlouhodobě. Opakuji znovu, je třeba zefektivnit nástup mladých lékařů do praxe a najít způsob, jak je po studiu udržet v kraji a ukotvit je tam, kde lékaři chybí.

28. října si připomínáme Den vzniku samostatného Československa

Čeká nás oslava státního svátku, kdy se Československo stalo republikou. Neznamená to jenom pracovní volno, jde o významný den a v mnoha našich obcích a městech je to čas pro zastavení, pietní vzpomínky, slavnosti a společenská setkání.

Vyhlášení samostatnosti a odtržení se od Rakouska-Uherska se nepochybně nestalo během 24 hodin 28. října. Každá historická událost a proměna potřebuje více časového prostoru, a to platí i pro akt, který se připravoval léta předem, od roku 1914. K uskutečnění mohlo dojít až po první světové válce roku 1918. Důležitou roli přitom hráli tři muži, Tomáš G. Masaryk, Milan R. Štefánik a Edvard Beneš.

Úprava rozpočtu a jeho současná kondice

Je to pár dní, kdy krajské zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu letošního rozpočtu Kraje Vysočina. Příznivý vývoj daňových výnosů se pozitivně podepisuje na plnění příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina.

Ale konkrétně. Rozpočet byl tři měsíce před koncem roku navýšen celkem o 744,7 miliónů korun. Více než 205 miliónů korun použije kraj na posílení rezerv, o jejich využití rozhoduje rada nebo zastupitelstvo kraje. Jedná se např.  o úhradu zvýšených nákladů spojených s provozováním Veřejné dopravy Vysočiny nebo na posílení příspěvku na další opravy komunikací a mostů, které bude moci ještě v letošním roce realizovat Krajská správa a údržba silnic. Zbylé peníze použije kraj na zajištění prozatím chybějících prostředků blokovaných u Sberbank.

Šance zbavit se exekucí

Příležitost zbavit se exekucí nabízí zadluženým občanům stát v rámci „Milostivého léta II“. Možnost je to na dlouhou dobu poslední a probíhá od 1. září do konce listopadu tohoto roku.

Využít příležitosti k oddlužení můžou všichni, kdo jsou exekučně stíháni pro dluhy vůči státu a jejich exekuce byly zahájeny před 28. 10. 2021. Jedná se například o dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, ČEZ, dopravním podnikům, také dluhů za nájem v obecních bytech, či nedoplatky za odvoz odpadu. Nevztahuje se ovšem na daně.

Zbavit se těchto exekucí může dlužník tím, že zaplatí původní dluh plus 1.815,- Kč, který je určený pro exekutora jako administrativní poplatek. Stát pak odpouští všechny sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh se díky tomu může výrazně snížit.

Komu vadí zeleň?

Řečeno slovy klasika české literatury Bohumila Hrabala – „neuvěřitelné se stalo skutkem“. V době, kdy bojujeme s globálním oteplováním, kdy celá společnost i jednotlivá města přijímají adaptační strategii na změny klimatu, kdy stále sílí volání po zachování alespoň zbytků zeleně v lidských sídlech, se najde někdo, komu zeleň vadí. Nevěříte? Bohužel, není to Apríl ani Silvestr, ale smutná pravda. O to smutnější, že tím „někým“ není nikdo jiný, než vážená instituce – Národní památkový ústav v Telči.

Děláme další konkrétní krok k ochraně přírody

Končí používání jednorázových plastových talířů, plastových příborů, míchátek a používat se nesmějí ani plastová brčka, plastové vatové tyčinky, či plastové tyčky a úchyty k balónkům a nádoby i kelímky z expandovaného polystyrénu. Nahrazeny jsou od srpna 2022 především materiály ze dřeva a z papíru.

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí prvotně cílí ke snižování plastového odpadu a směřuje výrobce k odpovědnosti. Rozšířená odpovědnost dopadne od roku 2024 na výrobce nerozložitelných materiálů, například vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek, balonků, nádob na potraviny, sáčků a obalů na potraviny či plastových tašek.

Ze Senátu Vám přeji pěkné letní dny a posílám pár zpráv

Komunální volby – V současné době jsou již podány kandidátní listiny do komunálních voleb, které se budou konat v našich obcích a městech 23. a 24. září 2022. Je od vás pěkné, umět přijít s úmyslem pracovat pro rozvoj společně obývaného místa. Dokázat s rozvahou rozhodovat v důležitých věcech v různých oblastech. Z Vašich postřehů vím, že bylo nelehké v některých obcích kandidátky naplnit, o to víc si vážím Vás všech, kteří jste nabídli své služby, životní zkušenosti a čas naší společnosti. Přeji Vám do podzimních voleb vše dobré.

Pouť k poctě P. Václava Drboly

Výšlap lidovců a Orla i v našem kraji, a to v neděli 7. srpna!

Z Moravských Budějovic do Babic vyrazíme na pouť k poctě P. Václava Drboly, jedné z obětí komunistických represí 50. let. A jaký je plán? Od 7.00 se uskuteční prezentace v Orlovně Moravské Budějovice a následně se vydáme směrem do Babic! V 7.30 vyrazí chodci, v 9.00 běžci s cyklisty a po dosažení cíle se v 11.00 uskuteční v babickém kostele mše svatá.

Těšíme se na vás!

 

Program:

Od 7.00 prezentace v Orlovně Moravské Budějovice, ul. Chelčického 885.

7.30 - odchod pěších poutníků a start běhu na 30km Moravské Budějovice-Babice-Moravské Budějovice-Babice