Dlouhodobé ošetřovné schváleno!

Vít Kaňkovský

Až tři měsíce na péči o blízkého – o toto tzv. ošetřovatelské volno budou nově moci v zaměstnání požádat příbuzní pacienta, jehož stav vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. Po tuto dobu jim bude také vyplácena dávka ve výši 60 % z vyměřovacího základu.

 

„Toto opatření KDU-ČSL od počátku podporuje, protože považujeme za zásadní umožnit co nejširšímu okruhu příbuzných postarat se v domácím prostředí o svého blízkého v závažném zdravotním stavu. Podle našeho názoru to patří ke znakům vyspělé společnosti,“ řekl Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro sociální politiku.

 

Vít Kaňkovský zároveň podal pozměňovací návrh, který by zkrátil lhůtu povinné hospitalizace na tři dny (místo dnů sedmi) předtím, než může být požádáno o přiznání dávky dlouhodobého ošetřovného.

 

„Přijetí mého pozměňovacího návrhu by zamezilo současnému přetěžování nemocnic, zvláště interních a neurologických oddělení. Zbytečné prodlužování hospitalizace však ohrožuje i samotného pacienta. Přestože tento můj návrh nakonec přijat nebyl, KDU-ČSL zákon jako celek podpořila, protože jej považujeme pro naši společnost za velmi potřebný. V této souvislosti je velmi překvapivý postoj našeho koaličního partnera, hnutí ANO, které kromě tří poslanců zákon nepodpořilo. O snaze pomoci rodinám postarat se o své blízké to opravdu nesvědčí,“ dodal Vít Kaňkovský.

Štítky