Kandidáti 2017

Vít Kaňkovský usiluje o udržení lékařů a sester v zemi a zajištění kvalitní péče

1. MUDr. VÍT KAŇKOVSKÝ (5. 2. 1970) z Třeště je ženatý a má tři dcery a syna. Po gymnáziu v Telči vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako lékař pracoval v Brně i v Jihlavě a od roku 2000 působí v Nemocnici Havlíčkův Brod. Tam také byl v letech 2006 až 2011 ředitelem a od roku 2012 je primářem Centrálních operačních sálů. Šesté období je zastupitelem Třeště, od roku 2012 také zastupitelem kraje.

Josef Klement prosazuje větší platy učitelů a užší propojení školství s trhem práce

2. Ing. JOSEF KLEMENT (22. 7. 1971) ze Žďáru nad Sázavou je ženatý a má dva syny a dceru. Po novoměstském gymnáziu vystudoval strojní fakultu na VUT Brno, pracoval jako programátor ve ŽĎASu a poté jako projektový manažer v Automotive Lightning v Jihlavě. V roce 2014 se stal uvolněným místostarostou Žďáru nad Sázavou, n radnici má starosti školství, sociální oblast, sport a odbor investic. Je nestraník.

Josef Herbrych usiluje o rozvoj venkova, zjednodušení dotací a podporu rodin

3. JOSEF HERBRYCH (20. 4. 1963) z Rokytnice nad Rokytnou je ženatý, má dva syny a dceru a dva vnuky. Vystudoval Střední průmyslovku stavební v Třebíči. Po škole pracoval jako stavební technik, OSVČ a také jako referent stavebního úřadu v Třebíči. V letech 2002-14 byl starostou Rokytnice nad Rokytnou. Nyní působí jako asistent poslance Víta Kaňkovského a krajský tajemník KDU-ČSL Vysočina. Od roku 2016 je i krajským zastupitelem a místopředsedou výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost.

Jan Málek odmítá strašení a laciná řešení, chce lépe využít potenciál EU

4. Mgr. et Mgr. JAN MÁLEK (4. 5. 1986) z Přibyslavi je ženatý a pracuje jako referent v kabinetu místopředsedy vlády v Praze. Vystudoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií na Karlově univerzitě. O politiku se zajímá od mládí, v letech 2014-16 byl republikovým předsedou Mladých křesťanských demokratů (MKD).

Jan Matějů usiluje o přeměnu ekonomiky, kvalitní vzdělávání a víc důvěry v podnikání

5. Ing. JAN MATĚJŮ (24. 9. 1971) z Pelhřimova je ženatý, má dvě dcery a syna. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, nyní pracuje jako jednatel a ekonom firmy DH Dekor v Humpolci. Je členem finančního výboru města Pelhřimova. Působí také ve vedení obecně prospěšné společnosti Matice Křemešnická, která usiluje o všestranný rozvoj poutního místa i okolí. 

Pavel Janoušek jako zásadní vidí podporu pracujících rodičů, venkova a spolků

6. Ing. PAVEL JANOUŠEK (24. 1. 1979) žije v Oslavici na Velkomeziříčsku a už sedmý rok této sedmisethlavé obci také starostuje. Je ženatý, má syna a dceru. Vystudoval velkomeziříčské gymnázium a poté Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT Brno. Než se stal starostou Oslavice, pracoval jako konstruktér elektrozařízení, vedoucí provozu ve výrobě osvětlení a také jako projektant. Od roku 2016 je také zastupitelem Kraje Vysočina a místopředseda výboru regionálního rozvoje.

Marie Dudíková je zastánkyní stavby kamenného hospice na Vysočině

7. Mgr. MARIE DUDÍKOVÁ (13. 2. 1956) z Třebíče je původní profesí zdravotní laborantka se specializací hematologie a transfuzní služba. Vystudovala i pedagogickou fakultu VŠP v Hradci Králové, nejprve obor charitativní a sociální práce, posléze sociální politiku, sociální práci a management neziskových organizací. Skoro celý profesní život se pohybuje v transfuzní službě – jako laborantka a manažerka pro dárcovství krve, nejdéle působila na pozici vedoucí Odběrového střediska v Třebíči (detašovaném pracovišti FN Brno).

Martin Laštovička by rád "oprášil" bohatství a vzdělanost Vysočiny v rámci republiky

8. Ing. arch. MARTIN LAŠTOVIČKA (9.6. 1965) z Jihlavy je ženatý, má tři dcery a dva syny. Po stavební průmyslovce absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně, kde byl během „sametové revoluce“ předsedou stávkového výboru – a za vyjádření nedůvěry tehdejšímu předsedovi KSČ na fakultě byl se dvěma studenty zažalován. Téměř 25 let trvající soud „O revoluci“ dal nakonec za pravdu „studentům“. Martin Laštovička pracoval tři roky jako asistent-architekt v Brně, pak si založil ateliér v Jihlavě a od roku 1996 je autorizovaným architektem.

Tomáš Kučera by ve školství přehodnotil inkluzi a víc dal důraz na manuální zručnost

9.  Ing. TOMÁŠ KUČERA (14. 11. 1971) z Velké Bíteše je ženatý, má tři dcery a dva syny. Vystudoval strojírenství na VUT v Brně, poté se stal konstruktérem v PBS ve Velké Bíteši. V této strojírenské firmě pracoval v letecké divizi, a to na výrobě turbovrtulových motorů. V Bíteši je už druhé období místostarostou města, předtím působil v zastupitelstvu. V letech 2012-16 byl krajským zastupitelem.

Čeněk Jůzl hodlá narovnat financování v sociální oblasti a změnit sociální bydlení

10.  Ing. ČENĚK JŮZL (23. 9. 1955) z Havlíčkova Brodu je ženatý, má dvě děti a tři vnoučata. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze a pracoval přes 20 let u spojů, poslední roky v manažerských pozicích Českého telecomu v Praze. Poté se vrátil do Havlíčkova Brodu, kde působil v elektrotechnické firmě ROS. V roce 2006 se stal uvolněným místostarostou města a je jím už třetí volební období. Od roku 2016 je také zastupitelem Kraje Vysočina.