Kandidáti 2017

Vít Feldbabel vnímá jako klíčovou etiku, křesťanské hodnoty a prorodinnou politiku

11. Ing. Mgr. VÍT FELDBABEL (13. 10. 1976) z Jemnice je ženatý a má čtyři děti. Po gymnáziu v Moravských Budějovicích vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, poté i řízení a ekonomiku podniku na Podnikatelské fakultě VUT. Učil nejprve na ZŠ a pak na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Rok pracoval jako hlavní ekonom v třebíčské Charitě a před třemi lety se stal ředitelem Katolického gymnázia v Třebíči. V Jemnici byl čtyři roky zastupitelem a nyní je radním.

Zdeněk Zdvihal se hodlá zaměřit na vymahatelnost práva a omezení byrokracie

12. JUDr. ZDENĚK ZDVIHAL (18. 4. 1978) z Měřína je svobodný. Po absolvování Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou a Veřejně-správní akademie v Brně vystudoval Právnickou fakultu MU, na které složil i rigorózní zkoušku. Po krátkém působení v exekutorské kanceláři nastoupil v roce 2008 do Energetického regulačního úřadu v Jihlavě na pozici právník, kde působí dosud. Zabývá se vedením správních řízení a rozhodováním sporů se specializací na ochranu spotřebitele. Zároveň je v zastupitelem v Měříně.

Klára Hanychová nechce, aby bylo školství tolik motivováno na výkon

13. Mgr. KLÁRA HANYCHOVÁ (*27.11.1988) je vdaná a letos se přestěhovala z Batelova do Prahy. Vystudovala Gymnázium Jihlava a učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Poté učila na jihlavských školách Rošického, Seifertova a Kollárova, od 1. září přechází na ZŠ v Londýnské ulici v Praze. V letech 2014-17 byla zastupitelkou městyse Batelov. Mnozí příznivci nejen folkové muziky ji znají ještě pod příjmením Šimková. S autorskými písněmi získala řadu ocenění.

Jan Brožek chce "inteligentnější" ekonomiku, méně byrokracie a rozvoj venkova

14. Bc. JAN BROŽEK (*10. 3. 1980) z Černovic je ženatý a má tři dcery. Vystudoval geografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Poté pracoval jako živnostník v oboru tvorby webových stránek, internetové reklamy a počítačové grafiky. Už druhé období je starostou města Černovice. Je kandidátem KDU-ČSL.

Tomáš Preininger jako zásadní vidí ochranu života a křesťanské civilizace

15. MUDr. TOMÁŠ PREININGER (11. 5. 1963) z Jaroměřic nad Rokytnou je ženatý a má syna a dceru. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 1992 působí jako soukromý oční lékař v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou a v třebíčské nemocnici, mimo jiné se specializuje na operace šedých zákalů. V odborné lékařské komisi působí na kraji i celostátně, je v okresním představenstvu České lékařské komory. Už druhé desetiletí je také členem jaroměřického zastupitelstva.

Radek Pátek by ve školství rád viděl více myšlení a méně biflování

16. Mgr. RADEK PÁTEK (31. 8. 1981) z Velké Losenice je ženatý, má dvě dcery a syna. Vystudoval Pedagogickou fakultu na Univerzitě Hradec Králové. Na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou a na Střední zdravotnické škole v Havlíčkově Brodě učil biologii, chemii a náboženství. Nyní působí na Žďársku i jinde po Vysočině jako živnostník - finanční konzultant společnosti Broker Consulting. Pracuje i jako asistent senátora Františka Bradáče.

Jan Tourek považuje za důležité snížit daně pro rodiny s dětmi

17. Mgr. JAN TOUREK (10. 5. 1976) ze Světlé nad Sázavou je ženatý a má syna. Vystudoval učitelství biologie a tělocviku na Západočeské univerzitě, pět let učil v Praze na Žižkově. Roku 2004 se stal ředitelem Ústavu sociální péče ve Zboží, který pod jeho vedením prošel zásadní modernizací. Po čtyřech letech místostarostování se ve Světlé nad Sázavou stal starostou a je jím už druhé období. Působí také v sociální komisi Kraje Vysočina.

Petr Piáček chce kvalitní rychlostní silnice i železnice

18. Ing. PETR PIÁČEK (30. 8. 1978) z Jihlavy je ženatý a má tři dcery a dva syny. Po pelhřimovské průmyslovce vystudoval dopravní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Stáž absolvoval na Technické univerzitě v německém Ilmenau. Poté pracoval jako asistent na katedře dopravní techniky ČVUT a po návratu do Jihlavy působí jako zkušební inženýr v podniku Bosch Diesel. V krajském městě pracuje v komisi rady pro dopravu, je i členem dopravní komise Kraje Vysočina.

Jaroslav Hrubý se chce zasadit o účinnější zadržování vody v krajině

19. Ing. JAROSLAV HRUBÝ (9. 8. 1968) z Náměště nad Oslavou je ženatý, má dva syny a dceru. Vystudoval chemicko-technologickou fakultu v Pardubicích. Celý profesní život pracuje v Jaderné elektrárně Dukovany se specializací na konečnou úpravu radioaktivních odpadů do bezpečné formy pro uložení. Kromě toho je už druhé období radním v Náměšti, kde také spolu s farností připravuje různé společenské akce, mj. multižánrový festival křesťanské kultury Náměšťfest (letos už 11. ročník).

Jiřina Štouračová chce zvýšit vážnost školství a nedávat důraz na výkon

20. PhDr. JIŘINA ŠTOURAČOVÁ (28. 12. 1957) z Rožné na Žďársku po gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem absolvovala obor archivnictví na Filosofické fakultě brněnské university. Poté pracovala jako archivářka u Pozemních staveb Brno a v Archivu MU Brno. Na Masarykově universitě působí dodnes, vyučuje archivnictví a státní správu. Kromě toho se angažuje v Matici moravské, v tělovýchovné organizaci Orel a Moravsko-slezské křesťanské akademii, které také řadu let předsedala. V letech 2002-10 byla zastupitelkou v Rožné.