KDU-ČSL iniciovala petici proti sankcím kvůli ochraně osobních údajů

Josef Klement, Vít Kaňkovský

Žďár nad Sázavou - Zástupci KDU-ČSL iniciovali e-petici proti likvidačním sankcím dle nařízení GDPR a vyzvali veřejný i podnikatelský sektor k jednotnému postupu.

„Pracujeme na pozměňovacím návrhu k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů i s vynětím neziskového sektoru ze sankcí,“ řekl poslanec Vít Kaňkovský. Podle iniciátorů petice se na nařízení GDPR svádí v poslední době v oblasti ochrany dat vše. Ale je tato kritika důvodná? Nařízení GDPR ponechává široké pravomoci členským státům, a to i v oblasti sankcí.

Návrh zákona o ochraně osobních údajů předložený vládě je však z pohledu likvidačních sankcí hrozbou nejen pro veřejný sektor, ale i pro sektor podnikatelský. Kromě toho, že návrh zákona o ochraně osobních údajů neaktivuje nulové sankce pro veřejný sektor, tak dokonce zavádí další likvidační sankce pro podnikatelský sektor, přičemž zavedení těchto sankcí nechává EU zcela na členských státech.

Iniciátoři e-petice proti likvidačním sankcím dle nařízení GDPR vyzývají veřejný a podnikatelský sektor ke spojení proti likvidačním sankcím a předkládají dvě teze:  1/ NULOVÉ SANKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR, 2/ ŽÁDNÉ SANKCE PRO PODNIKATELSKÝ SEKTOR NAD RÁMEC GDPR

 „Doufáme, že nám podaří sjednotit veřejný i podnikatelský sektor. Námi předkládané teze jsou naprosto nezpochybnitelné. Pokud si budeme každý hrát na svém písečku, tak to dopadne špatně s námi se všemi!“ varuje žďárský místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL), jeden z iniciátorů petice.

Žďárské teze ke GDPR jsou současně předkládány k vyjádření předsedům všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. „Veřejný i podnikatelský sektor si zaslouží znát jejich stanovisko. Ne EU, ale čeští politici rozhodnou o zavedení či nezavedení likvidačních pokut,“ dodal Josef Klement.

Nařízení GDPR zavádí mnohé nové povinnosti všem orgánům veřejné moci, neziskovým subjektům a podnikatelům, bez ohledu na jejich velikost a počet zaměstnanců. Toto Nařízení GDPR tak dopadne i na nejmenší obce, neziskovky a podnikatele. Za porušení povinností lze dle Nařízení GDPR uložit správní pokuty až do výše 20 000 000  EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je vyšší.

Štítky