Krajští zastupitelé ve volebním období 2016 - 2020

Ing. Jaromír Kalina
předseda klubu zastupitelů

MUDr. Vít Kaňkovský

Ing. František Bradáč

Bc.  Josef Herbrych

Ing. Miroslav Houška

Ing. Pavel Janoušek

Ing. Čeněk Jůzl