Opět výběr bez pravidel?

Původní výběr devíti možných lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu v ČR byl zúžen na čtyři. Po jedné v Jihočeském a Plzeňském kraji, dvě pak jsou u nás na Vysočině – Hrádek a Horka. Obce lokality „Horka“ s tímto zúžením nesouhlasí, proto podaly k 30. 12. 2022 ústavní stížnost. V prosinci loňského roku jsme byli pozváni na setkání s panem ministrem Jozefem Síkelou z důvodu oznámení chystaných průzkumných prací ve stávajících čtyřech lokalitách. Pan ministr vychází z toho, že je zúžení lokalit na čtyři vyřešeno a že je třeba podat žádosti o hloubkové průzkumné vrty v roce 2023. Tím by se přiblížil výběr jediné finální lokality. Pan ministr přislíbil předložit vládě návrh zákona o hlubinném úložišti, kde by o finální lokalitě měly rozhodnout obě komory Parlamentu ČR, jak Poslanecká sněmovna, tak Senát. Prý jde o dostatečné posílení pravomocí obcí a jejich občanů. My však neustále voláme po tom, aby byla nejdříve stanovena pravidla, podle kterých se bude vybírat. Realita je však zcela opačná, stále se vybírá bez jasných pravidel. Vypadá to, že bude dříve finální lokalita vybrána, než budou vůbec nějaká ta pravidla pro výběr reálně schválena. Obcím, dle slov pana ministra, zbývá pouze se soudit, což u nás v lokalitě „Horka“ děláme. Proto bych rád popřál nám všem pevné zdraví, elán a naději na lepší zítřky v celém následujícím roce 2023.

 

Pavel Janoušek (KDU-ČSL),

zastupitel Kraje Vysočina