Prohlášení krajského předsedy k 1. kolu volby prezidenta

Vážení členové, přátelé a příznivci KDU-ČSL,

tento víkend nás čeká 1. kolo prezidentských voleb, které se teprve podruhé v novodobé historii konají přímou volbou. Ve světle složité vnitrostátní politické situace nabyly prezidentské volby jinou dimenzi a staly se mnohem významnějšími, než jsme si možná před časem připouštěli. Letos nemá KDU-ČSL mezi stávajícími devíti kandidáty žádného svého "stranického" kandidáta.

Proto Vás ani já nechci přesvědčovat o jednom, z mého pohledu nejvhodnějším kandidátovi. Jednak z řady diskusí vím, že se mezi našimi členy mnohdy velmi vzrušeně hovoří o dvou až třech kandidátech, a jednak považuji za krajně nevhodné rozdělovat Vás svým přesvědčením o tom, koho budu volit já. Moc bych si přál, aby nás rozdílné názory na nejvhodnějšího kandidáta nerozdělovaly - každý máme své zkušenosti, názory a právo na osobní, svobodnou volbu.

Omezím se proto u 1. kola voleb na tři zdvořilé prosby pro Vás:

1/ Zkusme si, prosím, každý z nás udělat poctivé zhodnocení 5 let mandátu Miloše Zemana ve funkci prezidenta se zaměřením na to, jak naplnil představy o nadstranickém prezidentovi, který by svým chováním, jednáním a snahou o naplňování morálních hodnot měl být příkladem pro mladou generaci, měl spojovat českou společnost a budovat dobré renomé ČR v zahraničí.

2/ Uvědomme si, o co vše se v letošní volbě prezidenta hraje - zdaleka nejde jen o reprezentaci naší země navenek, ale vzhledem ke složité politické situaci i o to, zda bude mít ČR trestně stíhaného premiéra a zda tu bude vládnout vláda bez důvěry.

3/ Bez ohledu na to, zda stejně jako já hodnotíte mandát stávajícího prezidenta Zemana kriticky, si Vás dovoluji požádat, abyste se prezidentských voleb určitě zúčastnili, opravdu je to velmi důležité.

Při volbě prosím vezměte v úvahu, nakolik který kandidát koresponduje s naším křesťanskodemokratickým směrem v politice v širším slova smyslu - konkrétně nakolik dává důraz na rodinu, ochranu života, pomoc potřebným, vzdělávání našich dětí, bezpečnost ČR, živnostníky, EU opřenou o křesťanské hodnoty atd.

Nejde přitom jen o samotný program, ale hlavně o to, zda je kandidát osobností, která je schopna naslouchat občanům, vést jednání na všech úrovních s empatií, slušně, věcně a rozhodně, zda je připraven spojovat společnost, v krizových situacích neurážet oponenty a být vzorem pro všechny generace, zejména pro mladé, a zda je schopen budovat dobré jméno ČR v zahraničí.

O tyto vlastnosti jde u prezidenta v prvé řadě – jeho funkce je hlavně reprezentativní, přestože poslední vývoj ukázal, že v krizových politických situacích hraje prezident podstatnější úlohu i v české politice. Jsem přesvědčen, že minimálně dva kandidáti splňují i velmi přísné nároky, byť bezchybný člověk neexistuje.

Jednu osobní glosu si nakonec přece jenom neodpustím - velmi bych si přál, aby po 2. kole prezidentských voleb mohli čeští občané konstatovat, že si dokázali zvolit prezidenta, na kterého mohou být hrdí a za kterým budou stát. Ten dosluhující jím, dle mého soudu, bohužel není.

Pevně věřím, že společně dokážeme zvolit takového prezidenta, který bude přínosem pro občany celé naší země. K výsledkům prvního kola se vyjádřím po prvém volebním víkendu.

S přáním všeho dobrého v novém roce 2018

Vít Kaňkovský, krajský předseda KDU-ČSL a poslanec PSP ČR

(Třešť, 10. ledna 2018)

Kandidáti
Štítky