SPOLU přispíváme k obnově lesů

Víme, v jak zuboženém stavu se nachází lesy na Vysočině. Pohled na krajinu porostlou mohutnými stromy bohužel nahradil pohled na vykácené mýtiny. O kůrovci ale pouze nemluvíme. Kandidáti Spolu na Vysočině s předsedou Senátu Miloš Vystrčil udělali dobrý skutek pro přírodu a krajinu kolem nás a prvomájové dopoledne strávili sázením stromků u obce Nevcehle na Jihlavsku. Kandidáti a dobrovolníci zvládli nejprve uklidit lesní porost na ploše téměř dvou hektarů, a posléze vysázet okolo devíti set stromků.

Užitečně strávený první máj, že?

skupina  vk

nevcehle  vk nevcehle

nevcehle