Spolupráce Vysočiny se Zakarpatím

Společná historie, kulturní, náboženská a jazyková blízkost i sounáležitost slovanských národů vyústila v uzavření smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny v r. 2008. Pro praktické zajišťování této regionální spolupráce byl zřízen dobročinný fond ViZa – jedná se především o finanční transfery, právní, organizační a administrativní podporu při zajišťování dobročinné pomoci.

Ani vypuknutí války na Ukrajině nepřerušilo naši spolupráci, spíše naopak. V souvislosti s pokračující ruskou agresí a potřebou pomoci místním komunitám se fond ViZa ukázal jako skvělý pomocník s dodávkami humanitární pomoci z Česka na ukrajinské území. Přes Fond posílají pomoci i další české kraje či některá města – aktuálně spolupracujeme na vybudování rehabilitačního centra pro zraněné ukrajinské vojáky a rekonstrukci koleje Akademie kultury a umění na ubytovnu pro vnitřně vysídlené válečné uprchlíky.

V srpnu jsem měla možnost zúčastnit se pracovní cesty do tohoto partnerského regionu. Českou tradici v Užhorodě stále udržují krajanské spolky, jejichž předseda nám byl průvodcem po historickém centru města s památníkem, parkem i mostem T. G. Masaryka. Symbolickým odkrytím pamětního místa věnovanému vzdoru proti okupaci Československa jsme si připomněli události 21. srpna 1968. Jubilejní Masarykova škola byla vděčná za učebnice češtiny a notebooky, které jsme přivezli. Bolestným zážitkem pak byla návštěva hřbitova: dlouhé řady hrobů s ukrajinskou vlajkou jsou tichou vzpomínkou na ty, kteří bojovali za svobodu, i tu naši…

 

Marie Dudíková (KDU-ČSL),

zastupitel Kraje Vysočina