Vít Kaňkovský: Jak dál s lesy a s vodou?

petice za ústavní ochranu vody

Letos na Vysočině zasáhl kůrovec tak dramaticky, že se o stav našich lesů začínají zajímat i lidé, které toto téma dosud netrápilo, například chalupáři, kteří tráví na Vysočině víkendy. Nejvíce nešťastní jsou ale menší vlastníci lesů. Napadené dřevo nikdo nechce vykoupit, dokonce někdy není možné ani sehnat někoho, kdo by ho vytěžil.

Nejsou vzácné ani spory mezi vlastníky o tom, kdo kalamitu víc nechal rozběhnout, nebo o tom, na čí louce skladovat dřevo atd. Situace je vážná. Proto je třeba co nejdříve sjednotit a zjednodušit podporu vlastníkům lesů. A tady si stát s kraji nemůže mezi sebou hrát ping pong. Dosavadní podpora vlastníků není dostatečná a hrozí, že jejich naštvanost a pocit zmaru za práci několika generací se ještě zvýší.  

Na řešení musí spolupracovat stát, kraj a lesní odborníci. Zásadní je dostat se k hlavní příčině kalamity. A tou je kromě špatné druhové skladby v lesích sucho. Navíc vzniklé holiny budou ještě méně zadržovat vodu. Proto je prvořadým úkolem podpořit urychlené a přitom promyšlené zalesnění vytěžených ploch a připojit opatření k zadržení vody a k ochraně vodních zdrojů.

MUDr. Vít Kaňkovský, poslanec a zastupitel Kraje Vysočina (KDU-ČSL)
(článek byl zaslán do říjnového vydání Novin Kraje Vysočina)

Štítky
Kategorie