Vít Kaňkovský usiluje o udržení lékařů a sester v zemi a zajištění kvalitní péče

Vít Kaňkovský

1. MUDr. VÍT KAŇKOVSKÝ (5. 2. 1970) z Třeště je ženatý a má tři dcery a syna. Po gymnáziu v Telči vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako lékař pracoval v Brně i v Jihlavě a od roku 2000 působí v Nemocnici Havlíčkův Brod. Tam také byl v letech 2006 až 2011 ředitelem a od roku 2012 je primářem Centrálních operačních sálů. Šesté období je zastupitelem Třeště, od roku 2012 také zastupitelem kraje. Od roku 2013 je poslancem a ve sněmovně pracuje jako místopředseda výboru pro zdravotnictví a výboru pro sociální oblast.

co chci zlepšit: Jako lékař vidím jako zásadní udržet počet a kvalitu lékařů a zdravotních sester v nemocnicích, ale i dostatek praktických lékařů, pediatrů a zubařů zejména v menších městech a obcích. Mnoho úkolů také vidím v oblasti financování zdravotní péče, narovnání systému úhrad, změny v cenotvorbě léků a ve vzdělávání zdravotníků. Ne všichni pacienti nutně musí být v nemocnici, i proto jsem se zasazoval o dlouhodobé ošetřovatelské volno, které umožní lidem doma se starat o svého blízkého. V sociální oblasti chci pokračovat ve snaze pomoci zdravotně postiženým, navýšení příspěvku na péči zejména u nejtěžších postižení. Srdeční záležitostí s přesahem do etiky je pro mě pak zajištění komplexní hospicové péče.“

koníčky: hudba - zejména zpěv, tenis, lyžování
ideální dovolená: na horách s rodinou v létě i v zimě
inspirující osobnost: Albert Schweitzer, který v sobě jako renesanční člověk spojil teologii i umění s konkrétní lékařskou službou včetně radikálního rozhodnutí sloužit nejpotřebnějším lidem v Africe