Voda nad zlato v praxi

Prohlídka areálu úpravny vody

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný navštívil Vysočinu

V rámci podzimních výjezdů po krajích navštívil předseda lidovců Marek Výborný ve čtvrtek 7. listopadu Vysočinu. Lidovci přišli v červnu s návrhem na ústavní ochranu vodních zdrojů a na konci srpna spustili také petici na podporu zmíněného návrhu. A právě voda byla hlavním tématem Výborného návštěvy Vysočiny.

Návštěva kraje začala v Třebíči, kde se předseda setkal s předsedkyní okresního výboru KDU-ČSL Marií Dudíkovou a místostarostou Třebíče Pavlem Janatou. U společného oběda řešili otázky týkající se víceletého financování sociálních služeb, bydlení pro mladé rodiny či problematiku zásobování Třebíče pitnou vodou. Tedy problémy, které se vztahují nejen k Třebíčsku, ale také k celé republice.

Následoval přejezd do nedalekých Heraltic a prohlídka vodárny s výkladem Marty Bojkové, pracovnice VAK Třebíč. Vodárenský objekt Heraltice je jedním ze třech zdrojů pitné vody v Třebíči a může se pyšnit nejkvalitnější vodou, neboť se jedná o podzemní vodu s vysokou biologickou hodnotou. Zásadním problémem ohrožujícím tento unikátní vodní zdroj je bohužel masivní kůrovcová kalamita, která celé jímací území postihla.

Předseda Výborný zakončil den na Vysočině v Dolní Cerekvi. Městys Dolní Cerekev společně s okolními obcemi řeší problém ohledně vybudování úložiště jaderního odpadu. Správa úložišť radioaktivních odpadů vybrala jako jednu z potenciálních lokalit právě oblast Čertova Hrádku. Tato oblast se ovšem nachází na evropském rozvodí a pitnou vodou zásobuje nejen okolní obce, ale také Jihlavu, Prahu a velkou část Středočeského kraje. Na dolnocerekevském úřadu se předseda sešel se starostou Zdeňkem Dvořákem, starostou Třeště i společným zástupcem okolních obcí Lubošem Klimentem a s krajskými zastupiteli za KDU-ČSL. V kontextu tohoto problému se znovu ukázal jako zásadní lidovecký návrh na ústavní ochranu vodních zdrojů. ,,Chceme udělat jedinou věc, a to rozšířit ústavu o čtyři slova, že se chrání navíc i vodní zdroje a půda. Pokud by to v ústavě bylo, vytvoří se určité mantinely a v okamžiku, kdy poté bude posuzován veřejný zájem, tak automaticky z ústavy bude vyšším veřejným zájmem ochrana vody než stavba úložiště,‘‘ uvedl Marek Výborný.

Výsledkem setkání je naplánování odborného semináře o dopadech definovaného veřejného zájmu na  ochraně vody a půdy v konfliktu s různými zájmy jako je stavba úložiště nebo těžba štěrkopísku. Na seminář budou pozvání kromě zástupců dotčených obcí i zástupci MPO a MŽP. Uskuteční se během jarních dnů 2020 v prostorách Poslanecké sněmovny.

S okresní předsedkyní Marií Dudíkovou, místostarostou Třebíče Pavlem Janatou a krajským tajemníkem Josefem Herbrychem Dobrá voda heraltická :-) Voda nadzlato Prohlídka úpravny vody v Heralticích Prohlídka úpravny vody v Heralticích Prohlídka úpravny vody v Heralticích V Dolní Cerekvi V Dolní Cerekvi V Dolní Cerekvi V Dolní Cerekvi V Dolní Cerekvi V Dolní Cerekvi V Dolní Cerekvi Prohlídka úpravny vody v Heralticích Prohlídka úpravny vody v Heralticích Prohlídka úpravny vody v Heralticích Prohlídka úpravny vody v Heralticích Prohlídka úpravny vody v Heralticích Prohlídka úpravny vody v Heralticích Prohlídka úpravny vody v Heralticích