Jan Brožek chce "inteligentnější" ekonomiku, méně byrokracie a rozvoj venkova

Jan Brožek

14. Bc. JAN BROŽEK (*10. 3. 1980) z Černovic je ženatý a má tři dcery. Vystudoval geografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Poté pracoval jako živnostník v oboru tvorby webových stránek, internetové reklamy a počítačové grafiky. Už druhé období je starostou města Černovice. Je kandidátem KDU-ČSL.

co chce zlepšit:1)„Dnešní konjunktury je třeba využít k přeměně naší ekonomiky na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, aby Česko přestalo být montovnou polotovarů, kompletovaných jinde. Aby tento úkol firmy zvládly, měl by jim stát pomoci snížením byrokracie a uvolněním pracovního trhu. Méně byrokracie potřebují i obce. 2) Venkov nemá problémy s vybudováním nových vodovodů, ale s opravou starých. Na to dotace nejsou, přitom opravami bychom získali minimálně 10% vody navíc, bez zátěže krajiny. I pro zemědělství by se měly změnit podmínky tak, aby se lépe hospodařilo s ohledem na zadržení vody. 3) Jako starostu mě samozřejmě trápí i úpadek služeb na venkově – lékaři, lékárny, obchody i pošty. Peníze bych obcím raději posílal formou daní, než formou nevypočitatelných dotací, kvůli kterým obce musí bořit své dlouhodobé plány.“

koníčky: deskové hry, četba, kolo, plavání, lukostřelba
ideální dovolená: jakákoli tuzemská „poznávací“ s rodinou, ideálně s pořádným koupáním, nebo chata na Šumavě
inspirující osobnost:  Například Tomáš Baťa za jeho obrovský záběr a pracovitost i úspěchy nebo T. G. Masaryk - za morální sílu, která udržela za 1. republiky demokracii, ale i za to, jak se zachoval za Hilsneriády, kde svým ojedinělým postojem proti vlně antisemitismu neměl co získat.