Jan Matějů: Přínosy EET nejsou nic moc, ale nerušil bych ji - pouze kultivoval

Jan Matějů

Některé politické strany předesílají, že se po sněmovních volbách budou znovu zabývat projektem elektronické evidence tržeb (EET). Jaké jsou s ní zkušenosti? Nepotvrdily se obavy, že systém bude mít technické problémy a bude kolabovat. Na druhou stranu se ani nepotvrdila očekávání o přínosu pro státní rozpočet. S těmi relativně "drobnými" navíc si vláda hravě poradila. Navýšila státní výdaje a deficit státního rozpočtu plus mínus zůstal stejný.

EET zvedlo cenovou hladinu v restauracích a docela dost podnikatelů, zejména ti, kteří si podnikáním spíše přivydělávali, činnost ukončilo. To jsou ty zavírané vesnické obchody a hospody, na jejich znovuotevření teď vláda zavádí dotační programy. Přínosy tedy nic moc.

I když jsem nebyl a nejsem příznivcem EET, nemyslím si, že by bylo prozíravé projekt EET rychle zrušit. Vysvětlím proč. Nelze totiž nevidět, že snahy o zpřísnění evidence příjmů tu byly již v minulosti (viz již schválené, ale nezavedené registrační pokladny po r. 2000). A tyto tendence budou i v budoucnu. Různé formy evidence tržeb existují ve většině států EU a naše EET je ve srovnání s jinými systémy relativně moderní. Zanedbatelné nejsou ani již vynaložené výdaje na zavedení systému.

Raději než riskovat, že budeme někdy v budoucnu začínat opět od nuly, zaměřme se „kultivaci“ EET. O některých značně problémových oblastech EET přece víme. Vidím 3 oblasti, kde by se EET mělo zásadně změnit.

  1. Duplicita evidence tržeb.

EET by měla být evidencí pouze těch tržeb, které nezanechávají jinou elektronickou stopu. Tedy platby hotovostí, různými poukázkami apod. Není důvod, aby EET podléhaly i transakce uskutečněné elektronicky např. kartou. Údaje o těchto tržbách jsou dohledatelné na výpisech z účtů a Finanční úřad je pro případ kontroly může snadno získat. Vyjmutí bezhotovostních plateb z EET je také ochranou před zneužitím citlivých dat soustředěných na jednom místě.

  1. Subjekty, kterých se EET týká

Momentální stav je hodně nepřehledný - nejen díky čtyřem vlnám, kterými se postupně EET rozšiřuje. Ale jde také o různá, pro někoho „překvapivá“, zjištění, koho by se EET mělo týkat. Ať už jde o velikost nebo právní formu subjektů. Panuje obecná shoda, že nemá smysl, aby EET podléhali nejmenší podnikatelé, kteří si příležitostně přivydělávají. Nebo spolky, pro které je podnikání jen zdrojem příjmů pro nevýdělečnou činnost. Mám za to, že EET by měli podléhat plátci DPH, protože u nich je předpoklad, že podnikají „navážno“. Bude to jednoduché a přehledné.

  1. Částky, kterých se EET týká

Asi každý z nás už viděl odpadkové koše plné EET stvrzenek. Pořídit a vytisknout stvrzenku na 2 rohlíky nebo 1 pivo je možná dražší než zboží samotné. Tyto malé tržby by se nemusely evidovat. Stanovení hranice minimální tržby podléhající EET (např.  500 Kč u činností bez stálé provozovny, 100 Kč u kamenných provozoven) by vyřešilo i některé praktické komplikace s vydáváním dokladů u menších servisů a drobných obchodů.

A bonusový návrh: Opusťme nápad s účtenkovou loterií. Ta určitě hráčskou vášeň neuspokojí. Spíš to pro některé lidi bude příčina různých poťouchlostí. Podle mě není dobré podporovat "TO HORŠÍ V NÁS".

Jan Matějů, Pelhřimov

Kategorie