Jaromír Kalina: Jak zadržet vodu v krajině?

Jaromír Kalina

Zadržení vody v krajině by mělo být úkolem číslo jedna pro všechny politiky. Zvlášť v době, kdy dramaticky ubývá lesů, schopných zadržovat vodu. V našem kraji je hodně drobných vlastníků lesů, proto by stát i kraj teď měly pomoci právě jim, hlavně při zalesňování holin.

Kromě lesů je také potřeba podpořit pozemkové úpravy, které zadrží vodu. Snažíme se je jako město Jihlava dělat v Herolticích, kde už několikrát voda vytopila podniky v průmyslové zóně Jihlava sever, ale stát tyto úpravy kupodivu přestal dotovat.

Nový dotační titul Dešťovka není špatný, ale stále máme obrovské ztráty vody na netěsnících vodovodech, pořád se během přepravy ztrácí až 18 procent vody. I tady musí státní nebo evropské dotace spolu s těmi krajskými obcím pomoci, protože samy si na tyto opravy vlastní peníze nenašetří. Stejně jako na stavbu nové čističky nebo opravu té dosluhující.

Další úkol, o kterém už jsem zde v krajských novinách psal, je propojení vodohospodářských soustav. Na Vysočině je to konkrétně propojení přehrad Švihov a Hubenov, které může zajistit zásobování vodou až 20 tisícům obyvatel. Bez dobrého hospodaření s vodou nedává smysl žádný rozvoj našich obcí, byť by to byl sebekrásnější projekt. Bylo by dobré si to uvědomit…

Ing. Jaromír Kalina, zastupitel města Jihlavy a zastupitel Kraje Vysočina (KDU-ČSL)

(článek byl zaslán do zářijového vydání Novin Kraje Vysočina)

Štítky
Kategorie