Jaroslav Hrubý se chce zasadit o účinnější zadržování vody v krajině

Jaroslav Hrubý

19. Ing. JAROSLAV HRUBÝ (9. 8. 1968) z Náměště nad Oslavou je ženatý, má dva syny a dceru. Vystudoval chemicko-technologickou fakultu v Pardubicích. Celý profesní život pracuje v Jaderné elektrárně Dukovany se specializací na konečnou úpravu radioaktivních odpadů do bezpečné formy pro uložení. Kromě toho je už druhé období radním v Náměšti, kde také spolu s farností připravuje různé společenské akce, mj. multižánrový festival křesťanské kultury Náměšťfest (letos už 11. ročník).

co chci zlepšit: „Poslední dobou nikoho nemůže nechat klidným sucho a stavu vody v krajině. Voda je základ života a bez ní se neobejdeme. Musíme začít všichni jinak uvažovat - od zachytávání vody ze střech, ozeleňování měst a velkých zpevněných ploch, po návrat k maloplošnému hospodaření. To znamená místo lánů řepky a kukuřice druhově pestřejší pole, remízky, pastviny a aleje, které přirozeně vodu zadrží. Místo velkých betonových ploch a solárních parků členité ozeleněné aglomerace a panely jen na střechách. Také se asi blíží doba autonomních energetických ostrovů a změna nakládání s energiemi vůbec. Rád bych pracoval pro to, aby měly naši "zadci" kde žít, protože podmínky za našich "předků" už jsou dávno pryč, o pokroku ve vědě nemluvě.“

koníčky: cestování s rodinou, historie, zahrada, Jára Cimrman
ideální dovolená: putování s rodinou po českých a slovenských horách a památkách
inspirující osobnosti: písničkář Pavel Helan, jáhen Jan Špilar, psychiatr Max Kašparů, režisér Jiří Strach, Zdeněk Svěrák, zoolog Josef Vágner či geolog Václav Cílek - umí oslovit a donutit k přemýšlení