Jihlavská kavárna s Petrem Hladíkem

Vraťme se nyní v krátkosti k páteční debatě s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí.

Návštěvníci Jihlavské kavárny mohli se zmíněnými hosty podebatovat o dotačních programech NZÚ a NZÚ Light a věřte, že to bylo opravdu zajímavé!

Pokud jste páteční besedu nestihli, záznam je možné zhlédnout na facebookové stránce Mladí lidovci Vysočina.

Skvělý podvečer zakončila neformální debata a pozor, dokonce jsme oficiálně přivítali i nového člena ze Žďárska!

Děkujeme za návštěvu Jihlavy!

beseda beseda beseda beseda