Jiřina Štouračová chce zvýšit vážnost školství a nedávat důraz na výkon

Jiřina Štouračová

20. PhDr. JIŘINA ŠTOURAČOVÁ (28. 12. 1957) z Rožné na Žďársku po gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem absolvovala obor archivnictví na Filosofické fakultě brněnské university. Poté pracovala jako archivářka u Pozemních staveb Brno a v Archivu MU Brno. Na Masarykově universitě působí dodnes, vyučuje archivnictví a státní správu. Kromě toho se angažuje v Matici moravské, v tělovýchovné organizaci Orel a Moravsko-slezské křesťanské akademii, které také řadu let předsedala. V letech 2002-10 byla zastupitelkou v Rožné.

co chce zlepšit:Na srdci mi zvlášť leží školství, které volá po reformách a zvyšování platů. Z vnějšku potřebuje tato profese větší vážnost a z vnitřku větší stavovskou hrdost. Vnější reformy a více peněz ale nejsou zásadním receptem na lepší formování nové generace. Je třeba klást méně důrazu na výkon a shánění „RIVových“ bodů a více důrazu na hlubší souvislosti, mezioborovou spolupráci a odpovědnost při aplikaci výzkumů – ne vše, co věda umožňuje, je pro člověka i přírodu vhodné a prospěšné; a proto důraz na etické či náboženské zásady. Je třeba také formovat mezilidské vztahy a vlastenectví, které se vytrácí, a přesto je i ve srůstající Evropě důležité.“

koníčky: poznávání historie, stavařina – promýšlení úprav, případně realizace v prostředí domácím i obecním, práce s dětmi a mládeží.
ideální dovolená: mám ráda dovolenou aktivní – studijní cesty a hory u nás a v blízkém zahraničí, za důležitou ale považuji i „meditativní“ dovolenou v místech dýchajících historií a pozitivní energií – poutní místa a kláštery.
inspirující osobnost: nejvíce si cením táty, který ač musel snést ústrky války – totální nasazení i komunistickou kolektivizaci, nikdy nezahořkl a k životu se stavěl pozitivně, měl rád lidi a byl vynalézavý. Pozitivních, pevných a inspirativních lidí jsem potkala víc – profesor dějepisu na gymnáziu, kněz ve farnosti a další.