Josef Herbrych: Proč má členství v NATO smysl

Okupace

Letos 15.března si připomínáme 80. výročí obsazení Československa nacistickým Německem, které ukončilo etapu prosperujícího mladého státu a na dlouho ovlivnilo vývoj naší republiky. Tato událost předcházela doposud nejstrašnějšímu vojenského konfliktu v Evropě, druhé světové válce.

Ta si jen v naší zemi vyžádala 365 tisíc obětí. Po dlouhé roky utkvěl v našich občanech pocit hořkosti a zklamání ze zrady spojenců a z nutnosti bez boje postoupit pohraničí. Našla by se dlouhá řada hrdinů, kteří se s obsazením republiky nesmířili a aktivně se zapojili do boje proti okupantům.

I my na Vysočině máme své hrdiny, z nichž mnozí obětovali to nejcennější, své životy. Nebyl to jen Jan Kubiš, ale i další „bezejmenní“ hrdinové, kteří se obětovali pro vlast. Byli to i naši tehdejší sousedé, kteří byli zavražděni jen pro svůj rasový původ, náboženské přesvědčení nebo třeba jen tělesné postižení. 

Tyto události nesmí odstraněny do pozadí. Je třeba si připomínat jejich příčiny i důsledky, aby se už neopakovaly. Je třeba neustále bojovat za udržení demokracie a bezpečnosti nejen v Evropě. Už dvacet let k tomu přispíváme i svým členstvím v NATO. A věřte, že to má smysl.

Bc. Josef Herbrych, zastupitel Kraje Vysočina (KDU-ČSL)
(článek byl zaslán do březnového čísla Novin Kraje Vysočina)

 

Štítky
Kategorie