Každý, kdo potřebuje podporu, ji nalezne

Mít důstojné zaměstnání, denní režim a řád je pevná kotva v jakékoli nelehké životní, či finanční situaci. Může však dojít k tomu, že rodinný rozpočet nemusí stačit. Stát nabízí řadu opatření na podporu těch, kteří pomoc potřebují. A týkat se to může vás zaměstnaných, nebo i těch, kteří jsou zrovna vedeni jako uchazeči o práci. Důležité je, aby se lidé o nabízené pomoci dozvěděli včas.

Příspěvek na bydlení – náleží těm, kteří jsou ve finanční nouzi natolik, že neuhradí náklady za bydlení. Vypočítat, zda máte na příspěvek nárok můžete takto: váš příjem násobte číslem 0,30, a jeli výsledek vyšší než vaše náklady na bydlení, nárok na příspěvek nemáte. V případě, je-li výsledek nižší než vaše náklady na bydlení, nárok na příspěvek vám vzniká. Příspěvek na bydlení (uradprace.cz).

Doplatek na bydlení – máte-li přiznaný příspěvek na bydlení, a přesto vám nezbývá na úhradu dalších výdajů spojených s bydlením, například na úhradu za dodávky energie, máte na tento příspěvek nárok. Doplatek na bydlení (uradprace.cz).

Mimořádná okamžitá pomoc – pomoc je cílena na občany, kteří se mimořádně dostali do nelehké finanční situace, například, došlo-li k nečekaným výdajům spojených třeba s vytopením bytu, požárem, či vichřicí. Ale můžete o ni žádat i ve spojení s pořízením základních nezbytných předmětů, jako jsou například pračky, lednice, vařiče. Nebo s náklady související se vzděláním vašeho nezaopatřeného dítěte. Nedoporučuji brát si ve výše uvedených případech půjčky. Rozhodnutí o mimořádné okamžité pomoci náleží úřadům práce a nebojte se je oslovit. Mimořádná okamžitá pomoc se týká mnoha situací, které můžete s podporou státu vyřešit. Mimořádná okamžitá pomoc (uradprace.cz).

Zastropování cen plynu a elektřiny v roce 2023 – tato nová pravidla pro tvorbu cen energií se týkají domácností, firem, škol, úřadů, zdravotnických a sociálních zařízení. Pro domácnosti platí, že maximální cena za dodávku elektřiny bude 6,05 Kč za kWh silové elektřiny a maximální částky za dodávku plynu 3,025 Kč za kWh.

Josef Klement, Váš senátor