Lidé na venkově potřebují dostupné služby

V Kraji Vysočina je 704 obcí. Převažují ty malé do 500 obyvatel. Co se týče ještě menších, do 200 obyvatel, má náš kraj v České republice prvenství. Je velice důležité věnovat venkovu pozornost a podporovat a zachovávat dostupnost služeb. O to se snažím v Senátu i v zastupitelstvu Kraje Vysočina.

Prodejny a obchůdky v malých obcích jsou vnímány nejen jako místo, kde lze nakoupit pečivo, mouku, máslo, mléko a další základní potraviny, ale také jako místo společenské, prostor k setkávání se a k popovídání. Znám vesničky, kde provozuje obchod sama obec, také ty, kde tuto službu zajišťuje soukromý prodejce, v jiných jsou rozšířeny obchodní řetězce. Kraj Vysočina letos opět podpoří malé obce dotacemi na zachování dostupnosti služeb. Já, jako krajský zastupitel, plně souhlasím.

Obce do 500 obyvatel mohou požádat o podporu veřejných služeb, například prodejen, pojízdných prodejen, poboček Pošty či provoz poboček Pošty PARTNER, obecních knihoven, ale dotaci mohou žádat i na prostory, kde je poskytována primární zdravotní péče, všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, ambulantní gynekologie. O dotaci může obec požádat do 24. 3. 2023 na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Vyčleněno je 7 milionů. Obec může dostat až 60.000 korun v rámci Fondu Vysočiny. S procentuálním podílem obce se počítá.

Dalším oblíbeným a hojně obcemi využívaným dotačním programem Kraje Vysočiny je Program na podporu venkovských obcí a sídel, u našich starostů je známý pod pojmem POV. Maximální výše dotace na jeden projekt je 150 000 Kč. Z tohoto programu lze opravit třeba obecní budovy, školy, školky, ale i obecní rozhlas, veřejné osvětlení, sakrální stavby a hřbitovy, čekárny, sportoviště, pěší stezky, chodníky a další objekty, které jsou v majetku obce.

Podporu venkova a dostupnost služeb prosazuji v Senátu i v zastupitelstvu Kraje Vysočina.

Josef Klement, Váš senátor

 

Odkaz na dotační programy: https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=vse&kat=5