Lidovci ke stažení hlasování o Pavlíkovi: Je to zbabělost a kádrování

Lidové milice

Ani strany, které se kriticky vyjadřují o době před rokem 1989 (ODS, STAN), nepodpořily lidovce 12. 12. v jejich návrhu hlasovat o důvěře náměstkovi hejtmana Josefa Pavlíka (ANO), který zatajil své angažmá v KSČ a Lidových milicích. Neproběhlo ani samotné hlasování. To totiž hnutí ANO navrhlo stáhnout – prý kvůli tomu, že dosud neobdrželo rozsudek v Pavlíkově kauze. Přitom se s ním před jednáním zastupitelstva mělo možnost seznámit.  

Na dotaz zastupitele KDU-ČSL Čeňka Jůzla, zda vůbec může být řádně podaný bod programu před jednáním stažen, odpověděl ředitel úřadu a vedoucí právního odboru kladně, ale žádný důkaz v podobě citace zákona nedoložili. „Zavání to komunistickým kádrováním a upíráním práva zastupiteli předložit vlastní návrh,“ doplnil Čeněk Jůzl.

Zúčastnil jsem se soudního líčení, při kterém byl vynesen rozsudek. Ten jsem viděl i v písemné podobě. Pan Pavlík měl možnost vše vysvětlit a už dávno mohl udělat řadu kroků. Dosud nikdo nezpochybnil důkazy o tom, že aktivně působil v silových složkách minulého režimu, a zatajil to. Od některých zastupitelů z ostatních demokratických stran jsem čekal, že aspoň nechají proběhnout hlasování a nezachovají se takto zbaběle,“ říká předseda zastupitelů KDU-ČSL Jaromír Kalina.

Velmi nemile mě také překvapila důrazná „upozornění“ v tom duchu, že pokud my lidovci tento bod o hlasování důvěře panu Pavlíkovi nestáhneme předem, tak se nám to může vymstít,“ doplňuje poslanec Vít Kaňkovský. 

Zastupitelstvo dále řešilo rozpočet kraje na rok 2018. Ten lidovci konstruktivně podpořili, přestože z jejich pěti návrhů změn byly přijaty částečně jen dvě. Zde je jejich seznam: 1) navýšit 5 milionů na vodovody, kanalizace a dopady sucha pro obce, 2) přidat o 2 miliony navíc na Všesportovní kolegium, 3) navýšit objem dotací pro malé obce (Program obnovy venkova) z 80 na 100 milionů, 4) o 200 tisíc zvýšit dotaci pro Mezinárodní festival dokumentů v Jihlavě, 5) přidat 55 tisíc na burzu filantropie. „Věříme, že naše připomínky budou motivací alespoň pro rozpočty příštích roků, jak už se to několikrát stalo,“ podotkl předseda finančního výboru Miroslav Houška.

Lidovci také iniciovali finanční pomoc kraje pro Občanskou poradnu Jihlava, která se kvůli změnám ve financování sociální péče ocitla v potížích - pro základní „přežití“ ji chybělo 200 tisíc. „Děkuji, že naše iniciativa našla odezvu, protože Občanská poradna odvádí záslužnou práci zvláště u zadlužování lidí, které narůstá. Objem její práce má příští rok ještě narůst a tak věřím, že na ni bude pamatováno dál – stejně jako na další subjekty v podobné situaci,“ řekl Jaromír Kalina.

„Nejvíce s klienty řešíme dluhové spirály. Obracejí se na nás dlužníci, kteří mají i 50 věřitelů. Jsme akreditovanou právnickou osobou – díky tomu jsme jediná poradna, která může dávat insolvenční návrhy k soudům. A neřešíme jen Jihlavsko, ale jde to napříč krajem,“ vysvětlil ředitel Křivánek, podle kterého je jednou z hlavních prevencí proti zadlužování výuka finanční gramotnosti na školách.