Marian Jurečka představuje důchodovou reformu

Největší a nejdůležitější reforma za posledních 30 let je tu. Příprava zabrala mnoho měsíců práce. Pravidelně jsem se setkával s odborníky, odbory, opozicí a absolvoval politická jednání na vládě. Jednoduše, dalo to pěkně zabrat.

Proč tohle všechno? Protože nejsem jenom politik, ale hlavně táta a na budoucnosti dětí záleží rodičům ze všeho nejvíce. Díky této reformě jednou nezdědí zemi, kde už nefunguje vůbec nic. Tak by totiž dopadla ČR bez reformy. Jsem hrdý na to, že i díky nám lidovcům to nenastane. Jednoduše jsme se na mladé nevykašlali jako ostatní vlády před námi.

Ale teď už k tomu, co všechno reforma změní. Nejvíce dotazů jsem v posledních měsících dostával na věk odchodu do důchodu, tak tím začnu. Dnes průměrně strávíme v důchodu 21,5 let a tak to do budoucna i zůstane. V 50 letech se navíc každý dozví svůj přesný věk odchodu do důchodu, který se již nezmění. Vypočítá se na základě vývoje délky dožití nás všech. Zároveň nebude možné meziročně navyšovat věk odchodu do důchodu o více než 2 měsíce. Všichni budou tak dostatečně dopředu vědět s čím počítat a systém bude umět sám vyvažovat, aby byl dostatek lidí, kteří jsou aktivní a pracují, zatímco si ti nejstarší užívají zasloužený odpočinek.

Je ale nutné zvažovat každý jednotlivý životní příběh. Jsou například profese jako hasiči nebo záchranáři, kteří pravidelně nasazují vlastní zdraví i životy. Takových lidí si musíme nejen vážit, ale ocenit je i v důchodu. Proto lidé z nejnáročnějších profesí, kde je nejvíce ohroženo jejich zdraví, budou odcházet do důchodu o něco dříve než ostatní.

Stejně tak reforma zohledňuje i to, jak dlouho člověk pracuje. Přeci jen je z hlediska zdraví něco jiného, když někdo pracuje od 18 let a je to obvykle fyzicky těžká práce, nebo začíná pracovat o 8 či i více let později po studiích. Proto po 45 odpracovaných letech bude odchod do předčasného důchodu výhodnější a pomůže těm, kteří by již fyzicky dále pracovat nezvládali.

Pro mě ale nejdůležitější ze všeho je, že reforma ocení pracující rodiče, kteří vychovávají další generaci‼️ Bez dětí totiž není žádná budoucnost a u důchodů to platí taky. Na začátku jsme lidoveckým výchovným napravili obrovskou nespravedlnost, když ženy měly mnohonásobně nižší důchody kvůli tomu, že část života věnovaly výchově. To ale není něco, za co by je stát a společnost měla trestat. Je to přesně naopak. Zvedli jsme jim tak důchody o 500 Kč měsíčně za každé dítě.

Do budoucna je ale lepší úplně předcházet tomu, aby taková nerovnost vůbec vznikala. Podpora zkrácených úvazků, dostatku místa ve školkách, budování nových dětských skupin nebo zavedení sousedských dětských skupin, to jsou všechno opatření, která jsem již za lidovce prosadil. To vše pomáhá rodičům sladit rodinný a pracovní život tak, jak jim to nejlépe vyhovuje a podporujeme tím mladé páry v rozhodnutí mít co nejvíce dětí, což je i pro důchodovou reformu naprostý základ.

Vrátím se ale k penzím. Dříve byl rodič trestán v důchodu za to, že se doma věnoval výchově. To končí. Zavádíme rodičovský vyměřovací základ. V praxi to bude znamenat, že rodičům pečujícím o malé děti do max. 4 let se budou počítat odvody, jakoby v tu dobu pracovali za průměrnou mzdu, která v daném roce bude. Když budou během výchovy pracovat, tak se jejich skutečné odvody z práce připočítají jako bonus. Každý tak bude mít jistotu, že stát výchovu ocení a stejně bude motivovat k rychlejšímu návratu do práce ty, kteří o něj stojí.

Dále umožníme manželům i to, aby se mohli dohodnout, že jejich sociální odvody se budou počítat společně a díky tomu pak budou dostávat i velmi podobný důchod. Především ženám, které se dožívají vyššího věku než jejich manželé, to může dále pomoci po jejich odchodu, a proto jsem to chtěl umožnit. Zcela dobrovolně a s tím, že o sdílení odvodů bude možné požádat i zpětně až při odchodu do důchodu.

K tomu rozšiřujeme i okruh lidí, který bude mít nárok na vdovský a vdovecký důchod. Osamělí senioři to mají nejtěžší nejen po psychické stránce, ale i finančně a jim pomůžeme. Obdobně právě těm nejchudším pomůže i minimální zaručený důchod. Kdo odpracuje 35 let a dosáhne důchodového věku, tak dostane nejméně 20 % průměrné mzdy, přestože jeho odvody mohly být nižší a na takový důchod by jinak nedosáhl. Samozřejmě máme štědrý sociální systém, který jim může dále pomoci, ale je důstojné alespoň nějaký základ za celoživotní úsilí lidem garantovat.

Určitě se ptáte, jak vysoké budou důchody nás ostatních. Jen pro představu, za poslední zhruba rok narostl průměrný důchod zhruba o 5000 Kč měsíčně. To je nárůst o 31 % a více než polovina důchodců již pobírá přes 20 000 Kč. Takové navyšování jednoduše nemůže stále pokračovat, protože na důchody musí někdo i vydělávat. Důchodový systém totiž funguje tak, že my, co dnes pracujeme, platíme důchody našim rodičům, nám je zaplatí naše děti a tak stále dokola. Bez rovnováhy mezi příjmy a výdaji na důchody to nemůže fungovat. Dnes je u nás přes 2 miliony lidí ve věku nad 65 let, ale v roce 2050, který už není tak daleko jak by se mohlo zdát, to bude přes 3 miliony a na to musíme být připraveni. Dnešní důchodová reforma zaručuje, že i za 20 let budou mít senioři důstojné důchody.

Do budoucna důchody i dále porostou, ale na rozdíl od minulých let to bude udržitelné. Od roku 2025 se bude růst reálných mezd do valorizací bude promítat z jedné třetiny, zatímco doposud do byla polovina. Předpoklad je, že během dalších 10 let to bude znamenat růst průměrných důchodů o dalších zhruba 10 000 Kč, což není málo. Inflaci navíc budeme započítavat i nadále celou. V případě vysoké inflace však místo nesystémových mimořádných valorizací zavedeme mimořádný příspěvek. Nebojte se, každý ho dostane automaticky. Žádné žádosti, fronty na úřadech apod. Nic takového. Tento příspěvek zajistí, že důchodcům v krizi pomůžeme a zároveň zabráníme dalšímu rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory, které se doposud dělo, když bohatší důchodci dostávali násobně více než ti ostatní a již napořád. Takto to bude spravedlivější a sociálně citlivé vůči těm nejchudším a nejzranitelnějším.

Narovnáme i nespravedlnost, která se týká toho, kdo a jak do systému přispívá. V posledních letech se rozmohl nešvar, kdy firmy optimalizují svoje náklady, lidově řečeno chtějí platit co nejnižší daně a nutí své zaměstnance pracovat na DPP či jako OSVČ. V prvním případě třeba na 10 dohod po několika tisících pro stejnou firmu. Krátkodobě se to může zdát výhodné oběma stranám, dokud daný člověk neodchází do důchodu a nezjistí, že kromě daní taková společnost ušetřila i na jeho sociálním pojištění a on tak má velmi nízký důchod. Pro představu, dnes se u nás na dohodách vyplácí skoro 60 mld., ale odvody se odvádí pouze ze 2 mld., což je přímo šílený nepoměr. Obdobně je tomu i u OSVČ, kteří dnes obvykle odvádí pouze minimum, za které ale i dnes dostávají asi 4x vyšší důchod než by tomu odpovídal. Ani jedno není dobře. Proto v rámci reformy zavádím i registraci dohod, která zajistí férové odvody z dohod nad 10 000 Kč a povinný minimální vyměřovací základ OSVČ zvedneme z 25 % na 40 %. Fakticky to bude znamenat několik stokorun, které ale zajistí důstojné důchody a udržitelnost celého systému, a to se vyplatí.

Tolik vše v kostce. Všechno podrobně najdete na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/duchodova-reforma.

Kdybych měl reformu shrnout jednou větou, pak jednoduše její přijetí bude znamenat, že zajistíme důchody pro všechny generace. Oceňuje práci našich rodičů i prarodičů, kteří si dnešní důchody zaslouží. Chtěl bych, aby i toto dnes jasně zaznělo. Stejně tak oceňuje i výchovu další generace, protože bez dětí není žádná dobrá budoucnost nejen důchodového systému možná. Všichni a hlavně mladí navíc teď ví, s čím mohou počítat a sami se rozhodnou, jak se na stáří připravit. To je důležité.

Důchodová reforma je především o soužití všech generací, které musí fungovat jak v rodinách, tak v celé společnosti. Svůj díl odpovědnosti za společnou budoucnost totiž máme všichni.

 

Marian Jurečka, 
ministr práce a sociálních věcí,
předseda KDU-ČSL