Marie Dudíková je zastánkyní stavby kamenného hospice na Vysočině

Marie Dudíková

7. Mgr. MARIE DUDÍKOVÁ (13. 2. 1956) z Třebíče je původní profesí zdravotní laborantka se specializací hematologie a transfuzní služba. Vystudovala i pedagogickou fakultu VŠP v Hradci Králové, nejprve obor charitativní a sociální práce, posléze sociální politiku, sociální práci a management neziskových organizací. Skoro celý profesní život se pohybuje v transfuzní službě – jako laborantka a manažerka pro dárcovství krve, nejdéle působila na pozici vedoucí Odběrového střediska v Třebíči (detašovaném pracovišti FN Brno). Ve městě je také členkou sociální komise a redakční rady farního časopisu.

co chci zlepšit: „Myslím, že jako křesťanská strana bychom se měli pokusit vybudovat kamenný hospic na Vysočině – jsme poslední ze dvou krajů, kde chybí. Myšlenka hospice vychází z úcty k lidské důstojnosti člověka a chce pomáhat těm, kterým léčebné metody nemohou zajistit vyléčení. Hospic mírní základní obavy nemocného člověka: že bude někomu na obtíž, že bude sám, že bude trpět nesnesitelnou bolestí a že nebude respektována jeho důstojnost.“

koníčky: cestování, četba, zahrádka, léčivé byliny, květinová výzdoba v kostele
ideální dovolená: každá, která vytrhne ze stereotypu – nevydržela bych ležet u moře, mám ráda poznávací dovolenou, ale někdy mi i stačí i vyjít do lesa na houby
inspirující osobnost: Hodně mě ovlivnila moje babička – „babka kořenářka“, která se dožila požehnaných 95 let. Život rozhodně neměla lehký, ale přes všechny rány osudu si nikdy nestěžovala, vše s důvěrou v Boží prozřetelnost přijímala a nabízela pomocnou ruku všem, kteří ji potřebovali.