Do krajských voleb povede lidovce starosta Oslavice Pavel Janoušek

Jasno o podobě kandidátní listiny do blížících se krajských voleb mají již lidovci v Kraji Vysočina. Delegáti nominační konference si v pátek 1. prosince v prostorách kamenické orlovny zvolili do čela kandidátky Pavla Janouška, dlouholetého starostu Oslavice a krajského předsedu KDU-ČSL Vysočina. Lídra pak na následujících devětačtyřiceti místech doplňují tváře z mnoha úrovní lidovecké politiky, od komunální přes krajskou až po celostátní.

Pečovat s citem, ohleduplností a laskavostí

Dnešní řádky věnuji našim spoluobčanům se zdravotním omezením, jejich rodičům, přátelům a pracovníkům v sociálních službách. Procházíme časem takzvaného „od-ústavnění“, aneb „transformací“. V Kraji Vysočina říkáme „nechceme mít postižené děti v ústavech“. Uvědomujeme si, že osoby mentálně či tělesně omezené se chtějí věnovat určité činnosti a aktivně trávit čas. Pracovníci v sociálních službách nabízí vhodné programy a služby zaměřené na relaxaci, práci, volnočasové aktivity a společné setkávání se. Osobně jsem na Velkomeziříčsku navštívil Centrum Kociánka, pracoviště Březejc a k tématu jsme diskutovali s vedoucí Bc. Marií Doležalovou. Moje osobní návštěva patřila také Portimu v Novém Městě na Moravě, kde je ředitel Ing. Tomáš Pospíšil.

Pan senátor Josef Klement předal v Senátu pamětní list za titul Vesnice roku

Bylo mi potěšením připojit se ke gratulantům a v prostorách Senátu předat pamětní listy paní starostce Heleně Tučkové (KDU-ČSL) za titul Vesnice roku a paní starostce Jaroslavě Hlavaté (nestr. za KDU-ČSL) za ocenění obce Bílou stuhou. 

Byl to příjemný den ve společnosti příjemných a pracovitých lidí.

 

Přeji všem pěkné dny

Josef Klement, senátor

Vesnice roku Kraje Vysočina 2023

Letos proběhl již 27. ročník soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina, do které se přihlásilo celkem 15 obcí. Bylo mi velkou ctí zúčastnit se vyhlášení výsledků této soutěže, které se uskutečnilo během krásného letního dne 4. srpna ve vítězné obci Nová Ves u Nového Města na Moravě. Sešli jsme v novém místním kulturním domě, kde bylo předáno mnoho stuh a cen. Hlavní cenu "zlatou stuhu" však mohla vyhrát jen jedna obec, která zároveň postupuje do státního kola soutěže. Veliké poděkování patří nejen paní starostce Heleně Tučkové, ale všem zastupitelům a občanům obce za jejich výkony, kterými titul po mnoha letech získali. Po milém přijetí jsme měli možnost prohlédnout si historii zdejších spolků, jako jsou např. hasiči, fotbalisti a místní chasa.

Spolupráce Vysočiny se Zakarpatím

Společná historie, kulturní, náboženská a jazyková blízkost i sounáležitost slovanských národů vyústila v uzavření smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny v r. 2008. Pro praktické zajišťování této regionální spolupráce byl zřízen dobročinný fond ViZa – jedná se především o finanční transfery, právní, organizační a administrativní podporu při zajišťování dobročinné pomoci.

Primární volby pro volby do krajského zastupitelstva

Milé sestry, vážení bratři,

 

Krajský výbor KDU-ČSL Kraje Vysočina

vyhlásil na svém zasedání dne 11.9. 2023 primární volby pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2024.

 

Návrhy kandidátů pro volby do zastupitelstva kraje budou podávány písemně k rukám Krajské nominační komise na adrese Krajské kanceláře KDU-ČSL, Srázná 19, 586 01 Jihlava na příslušném formuláři (viz příloha tohoto e-mailu), a to nejpozději do 14 hodin 1.11.2023.

 

Vážím si každého pracovníka v sociálních službách

Významné je každé zařízení, které nabízí prostředí, podporu a aktivity našim postiženým spoluobčanům. Jedinečný je každý pracovník, který s citem, vnímavostí, ohleduplností a laskavostí dokáže pečovat o takového člověka.

Touto cestou chci poděkovat všem pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o osoby se zdravotním postižením, velice si vážím každého zaměstnance. Statistiky uvádí, že v celé České republice je okolo 13 % obyvatel, kteří jsou v životě omezení nějakým zdravotním handicapem a velké procento z nich spoléhá právě na práci lidí ze sociálních služeb.

Kraj Vysočina patří ke špičce v kvalitě sociálních služeb

Dne 13. dubna jsem uspořádal ve Sněmovně konferenci k problematice sociálně-zdravotního pomezí. Nezadržitelný trend stárnutí populace sebou přináší problémy, na které nejsme ani v oblasti zdravotnictví, ani v sektoru sociálních služeb ideálně nachystáni. A je nejvyšší čas vážně diskutovat, jaké změny je nutné připravit, abychom uměli lépe koordinovat sociální i zdravotní péči potřebnou pro seniory i zdravotně handicapované. Mám velkou radost, že pozvání k aktivní účasti na konferenci přijali i zástupci našeho kraje, kteří zde představili nabyté zkušenosti z pilotního projektu, v rámci něhož Kraj Vysočina úspěšně zavádí nové postupy s cílem lépe propojit sociální a zdravotní služby.