Odpovědi krajských zastupitelů na otázky Jihlavských listů

Nouzový stav změnil život také politikům [PDF]

7. 4. 2020 ● Jihlavské listy  

JL položily některým krajským zastupitelům tři otázky na téma, jak jejich život ovlivnil nouzový stav a s ním spojený zákaz volného pohybu osob.

1. Jak ovlivnila váš soukromý a pracovní život epidemie koronaviru? 2. Zaznamenal jste v této nelehké době něco pozitivního? 3. Co byste lidem v době nouzového stavu doporučil?

Zvládneme to

Miroslav Houška

1. Jsem více doma, než tomu bylo nedávno. A to nejenom o volném čase, ale i díky tzv. „práci z domova.“ Tu mohu vykonávat pro svého zaměstnavatele, Správu městských lesů Jihlava, prostřednictvím počítače a internetu. Dokonce i složité operace, které se váží např. k provedení auditů, lze tímto způsobem vyřešit.

Doma mám více času na věci, které jsem odkládal a nestihl. Třeba do generálního úklidu kolny se nám řadu let nechtělo. Zlikvidovali jsme mnoho nepotřebných věcí a kolna se dočká velké modernizace.

2. Uvědomil jsem si, jak odvážné a ochotné lidi máme kolem sebe. Vykonávají svou práci v rizikovém prostředí zdravotnických či sociálních zařízeních. Velmi je obdivuji a děkuji jim za to.

Také jsem poznal, že celá řada zaběhlých věcí, o nichž jsem se domníval, že mají pouze jednu cestu, najednou mají i jiná řešení. Je to například vyjmenovaná „práce z domova“ pro zaměstnavatele vykonávaná nejenom mnou, ale i kolegyněmi z účtárny. Myslím si, že i pro ně, je určitým komfortem.

3. Trpělivost. Po prožitých trablech se určitě vrátíme do běžného života. Bude asi v některých ohledech jiný, ale zvládneme to. Vydržme!

 

Nepodléhejte panice

Josef Herbrych

1. Pokud začnu tím méně příjemným, tak asi významným omezením společenského styku. Přece jenom každý máme svoje rodiny, blízké, kamarády, s kterými se rádi vidíme, a to bohužel dnes není dost dobře možné. To se samozřejmě týká i pracovní oblasti, kde se prakticky ze dne na den zabrzdily, někdy i zastavily, rozpracované úkoly a může se stát, že u některých budeme začínat od nuly s novým náhledem na věc.

2. Na druhou stranu nám to přináší daleko více času udělat si pořádek ve věcech pracovních i soukromých. Uvědomit si, co je důležité a co méně, a toho nedůležitého se třeba i zbavit a oprostit se od zbytečných břemen.

Je ale třeba si být vědom toho, že se stále jedná o počátek, a kdo ví, jak se tato věc bude v čase vyvíjet. Jsem však optimistou a věřím, že se se vzniklou situaci vypořádáme v klidu a s nezbytnou trpělivostí.

2. Za pozitivní považuji to, že stále přetrvává u většiny spoluobčanů schopnost držet při sobě ve chvílích, které nejsou úplně lehké. Byl jsem velmi mile překvapen mírou solidarity a schopnosti spolupráce a improvizace při výrobě roušek a podobných ochranných pomůcek. Myslím, že v tomto ohledu máme oproti jiným velkou výhodu, kterou si mnohdy ani neuvědomujeme. Za to bych chtěl všem velmi poděkovat.

A jako další pozitivum vidím vysokou disciplinovanost a zodpovědnost, s kterou občané přijali navrhovaná řešení. Nevidím v tom nějakou poslušnost ovládaného stáda, jak si občas někdo může myslet. Tady jde o zodpovědnost za budoucnost nás všech. A tu zatím prokazují.

3. Aby byli klidní a nepodléhali jakékoliv panice. Aby se snažili pochopit snahu a úsilí těch, kteří tuto nečekanou událost řeší v první linii, tedy lékařů, sester, záchranářů, policistů, hasičů, a vůbec všech, kteří pracují mnohdy za hranicí svých možností a kterým i já za toto z celého srdce děkuji. Aby rodiče žáků měli pochopení pro situaci, již nikdo nemohl předvídat, a v níž se ocitli učitelé, pro které je také zcela novou a snaží se jí přizpůsobit. Ale zejména, aby byli ohleduplní k sobě vzájemně.

Je to boj nás všech. Každá krize přináší i možnosti změny, nového řešení. Přejme si, abychom z ní vyšli posílení, s co nejmenšími ztrátami a bohatší o další zkušenost.