Participativní financování sociálních služeb

Predikce vývoje počtu obyvatel Kraje Vysočina ve věku 65+ do roku 2050 je neúprosná. Ze současných více jak 104 tisíců seniorů bychom se měli dostat až na 148 tisíc. To je nárůst o téměř 30%. Statistiky jsou neúprosné i v nárůstu čísel u civilizačních seniorských chorob jako je demence a Alzheimer. U seniorů s těmito chorobami je téměř jistá postupná nesamostatnost a závislost na péči jiných osob. Velice často funguje rodina a nejbližší příbuzní, ale někdy chybí úplně nebo po nějaké době již nejsou schopni náročnou péči zvládat. Na řadu přicházejí terénní a pobytové sociální služby. A k tomu, aby byly dostupné pro všechny i za několik desítek let, je nutné je neustále rozvíjet, rozšiřovat a zkvalitňovat. Což vede k neustálému navyšování finančních prostředků. V tuto chvíli se na financování sociálních služeb podílí především stát, kraje a obce III. typu. Řada obcí I. a II. typu také na činnost některých sociálních služeb přispívá, ale jedná se o ad hoc přístup, který nemá návaznost na celkovou potřebnost sociálních služeb v daném správním obvodu. Proto nyní pro malé obce připravujeme nový koncept spoluúčasti na financování sociálních služeb, vycházející z počtu obyvatel v dané obci. Jsem přesvědčen, že největší finanční břemeno i nadále zůstane na státu, krajích a velkých obcích, ale i ty nejmenší obce by se na fungování sociálních služeb finančně podílet měly. Pak bude naší povinností na oplátku zajistit dostupnost a odpovídající kvalitu těchto služeb po celém území Vysočiny. A to mohu za kraj slíbit!

 

Jan Tourek (KDU-ČSL), radní Kraje Vysočina

Kategorie