Pavel Janoušek: Proč plošně rušit víceletá gymnázia?

Pavel Janoušek

Zaznamenal jsem úvahy o rušení víceletých gymnázií. Podle mě ale není správné je rušit obecně. Ano, někde jich je mnoho a je třeba zvážit redukci. Ale v určitém okruhu by aspoň jedno mělo zůstat, aby z nadaných dětí mohly být vybrány ty, co uspěly u přijímaček. Ty pak mohou studovat s podobně vzdělanými dětmi a učitelé je tam připraví na vysokou školu lépe než během běžných čtyř let.

Podobné je to i u sportu. Když se nadaný sportovec podchytí včas, dostane odpovídající péči trenérů, víc trénuje a má lepší úspěchy. Někdo namítá, že víceletými gymnázii se diskriminují žáci 4letého studia. Proč? Vždyť přijímačky na víceleté gymnázium může zkusit každý. Obecně platí, že každý má na něco nadání. Obdržel „hřivny“, které je třeba rozvíjet. Snažme se proto vyjít vstříc všem a podporovat školství na všech úrovních.

Je třeba se zaměřit i na odborné střední školy a učiliště, jejich propojení s praxí ve firmách. Cílem je vyvážená nabídka škol, ze které si každý vybere. Každý si zaslouží podporu, i nadané děti. Věřím, že když je nebudeme „utlumovat“, odrazí se to na rozvoji celé naší společnosti.

Ing. Pavel Janoušek, starosta Oslavice a zastupitel Kraje Vysočina (KDU-ČSL)
(článek byl zaslán do říjnového čísla Novin Kraje Vysočina)

Štítky
Kategorie