Pečovat s citem, ohleduplností a laskavostí

Dnešní řádky věnuji našim spoluobčanům se zdravotním omezením, jejich rodičům, přátelům a pracovníkům v sociálních službách. Procházíme časem takzvaného „od-ústavnění“, aneb „transformací“. V Kraji Vysočina říkáme „nechceme mít postižené děti v ústavech“. Uvědomujeme si, že osoby mentálně či tělesně omezené se chtějí věnovat určité činnosti a aktivně trávit čas. Pracovníci v sociálních službách nabízí vhodné programy a služby zaměřené na relaxaci, práci, volnočasové aktivity a společné setkávání se. Osobně jsem na Velkomeziříčsku navštívil Centrum Kociánka, pracoviště Březejc a k tématu jsme diskutovali s vedoucí Bc. Marií Doležalovou. Moje osobní návštěva patřila také Portimu v Novém Městě na Moravě, kde je ředitel Ing. Tomáš Pospíšil. Touto cestou chci poděkovat všem pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o osoby se zdravotním postižením, velice si vážím každého zaměstnance. Je smysluplné tato zařízení dlouhodobě podporovat.

Na závěr zmíním, že jsou mezi námi ale i rodiče, kteří se o své děti chtějí postarat samy, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přesvědčila mě o tom nedávná návštěva skupinky těchto rodičů. Dokážeme těmto rodičům nabídnou takovou službu, aby si aspoň 1× v roce užili odpočinek a dovolenou samy pro sebe? Veďme diskusi a snahu o rozšíření odlehčovací péče pro rodiče, starající se o své postižené děti, kteří jsou těmi nejlepšími pečujícími.

 

Ing. Josef Klement (KDU-ČSL)

Senátor a zastupitel Kraje Vysočina