Podpořit naší kampaň je možné několika způsoby

leták podpory

Vysočina – Tradičně se v naší kampani snažíme zapojit naše členy, příznivce a dobrovolníky. Nejinak je tomu i letos. Snažíme se například už několik let šetřit náklady za kampaň tím, že volební plachty rozvěšujeme na ploty lidí, kteří nám takto poskytnou reklamní plochy zdarma.

Další možnosti podpory vidíte na přiloženém letáčku. Je možnost si nechat polepit zadní sklo Vašeho vozu osobním heslem našeho lídra Víta Kaňkovského ("slušnost není slabost"). Můžete také pomoci s rozdáváním drobných praktických volebních materiálů (náplasti, parkovací hodiny, čaje, pera, balonky atd.). Uvítáme i pomoc s organizováním klíčových akcí kontaktní kampaně nebo pomoc při plakátování po obcích. V neposlední řadě mohou zájemci poslat přímo finanční nebo nefinanční (například nějaké výrobky nebo kupony) dary buď naší organizaci nebo čelním kandidátům. 
 

 

Štítky