Pomoc přesně mířená

Jsem zastánce pomoci, která je mířená přímo na konkrétní situace a konkrétním skupinám. Například maminkám, důchodcům, pěstounům, pečujícím osobám, nebo studentům. Věřím, že ani opozice nebude blokovat vládou připravený balíček na podporu rodin a na podporu ohrožených skupin:

Na každé nezletilé dítě příspěvek ve výši 5 tisíc korun je určen rodinám středně a nízkopříjmovým. To znamená, že příjem této rodiny nepřesáhl minulý rok jeden milion korun hrubého. Za příjem jsou považovány příjmy evidované Českou správou sociálního zabezpečení a příjmy z podnikání zaznamenané v daňových přiznáních, a to např. i z pronájmu nemovitostí. Příspěvek nebude podléhat zdanění a nebude se započítávat ani do tzv. rozhodného příjmu, tím nebude mít vliv na případný nárok dalších dávek. Míříme k tomu, aby byl příspěvek vyplacen už v srpnu. Zde je odkaz na další časté otázky a odpovědi: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/5000_otazky_odpovedi_A4.pdf

Zjednodušení administrace příspěvku na bydlení. V současné době se o příspěvek na bydlení žádá osobně na pobočce Úřadu práce. Není výjimkou, že jste žádost nevyřídili najednou a bylo nutné navštívit úřad i několikrát po sobě a dokládat velké množství příloh a potvrzení. To se má změnit. Pomoci má elektronické podání a odpadne povinnost dokládat informace, které si může stát zjistit prostřednictvím svých systémů sám. Chcete-li si vypočítat, zda máte nárok na příspěvek na bydlení, můžete to vyzkoušet na odkazu zde: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Podpora částečných úvazků nejen ve zdravotnictví, školství, ale i jinde. Mnoho maminek s dětmi do 10 let bude vděčných za možnost pracovat na zkrácený úvazek. Ocení to i studenti, anebo ti, kteří z nějakých důvodů nemohou vykonávat práci na plný úvazek. Například pečující osoby, také osoby starší 55 let a osoby se zdravotním postižením atd. Zaměstnavatelé budou moci využít u těchto zaměstnanců slevy na pojistném.

Rodičům nabízíme pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku. Ti mohou čerpat měsíčně příspěvek až do výše 13 tisíc korun místo dosavadních 10 tisíc korun.

Pěstouni se vrací do systému důchodového pojištění.

Druhé milostivé léto pomůže dlužníkům a všem, kteří se dostali do dluhové pasti a jejich exekuce vymáhají soudní exekutoři. Dlužníci mají možnost zaplatit svůj dluh bez penále, poplatků a úroků. Jedinečná šance je výhodná pro obě strany, pro dlužníky i věřitele a, využít ji budete moci letos na podzim.

 

Přeji vám všem pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou.

Josef Klement

Váš senátor