Primární volby pro volby do krajského zastupitelstva

Milé sestry, vážení bratři,

 

Krajský výbor KDU-ČSL Kraje Vysočina

vyhlásil na svém zasedání dne 11.9. 2023 primární volby pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2024.

 

Návrhy kandidátů pro volby do zastupitelstva kraje budou podávány písemně k rukám Krajské nominační komise na adrese Krajské kanceláře KDU-ČSL, Srázná 19, 586 01 Jihlava na příslušném formuláři (viz příloha tohoto e-mailu), a to nejpozději do 14 hodin 1.11.2023.

 

Krajský výbor schválil nominační poplatek za každého navrženého kandidáta ve výši 1000 Kč, který má být uhrazen na účet Krajské kanceláře, č.ú.: 2100368813/2010.

 

Krajský výbor určil pro primární volbu do krajského zastupitelstva nepřímou volbu, tj. krajskou nominační konferenci. Jako volitele určil členy KV a delegáty krajské konference, kteří byli zvoleni v roce 2022.

Krajská nominační konference je naplánována na 1.12.2023.