Prvomájové putování od křížku ke křížku

Farnost Mohelno ve spolupráci s MO KDU-ČSL Mohelno uspořádala 1.května 2023 1.ročník „Prvomájového putování od křížku ke křížku“ se záměrem seznámit účastníky s kříži na území Mohelna. Kolem některých křížů chodíme skoro každý den a ani si nevšímáme nápisů, které do nich nechali vytesat naši předkové na památku různých událostí nebo na poděkování Pánu Bohu za obdržené dary a milosti. A právě tyto nápisy se staly zdrojem zájmu účastníků putování. Měli z nich vyčíst informace pro soutěžní tajenku.

Začátek putování byl pod kostelní věží, kde každý účastník obdržel plánek cesty pro kratší nebo delší okruh. Na rubu plánku byla tajenka, do níž měl každý doplnit údaje, které získal po přečtení nápisu na příslušném kříži.

Někteří se vydali na cestu pěšky, někteří vzali i své nejmenší rodinné příslušníky v kočárku, jiní objeli okruh na kole. S vyplněnou tajenkou se nakonec všichni sešli na farním dvoře, kde bylo připraveno občerstvení pro tělo – výborné opékané buřtíky s chlebem, pivo, limonáda , i pro duši – písničky v podání souboru „Svatojánští broučci“.

Rádi jsme mezi námi přivítali paní Marušku Dudíkovou, předsedkyni OV KDU-ČSL, která nepřijela s prázdnou. Jako vždy přivezla nafukovací balonky, bonbony a jiné drobnosti pro děti. Také jako jediná účastnice absolvovala oba dva okruhy. Dalším úkolem sestry předsedkyně bylo z odevzdaných vyřešených tajenek vylosovat vítěze rodinného pohoštění v restauraci U Staňků. Tímto vítězem se stal Kubík Došek.

Věříme, že všem zúčastněným se srdečné setkání s putováním a následným posezením líbilo, vždyť bylo obohaceno krásným vpravdě prvomájovým slunečným počasím, které bylo pro putování jarní přírodou jako stvořené. Dá-li Bůh, setkáme se při podobné akci zase za rok.

mohelno mohelno mohelno mohelno