Radek Pátek by ve školství rád viděl více myšlení a méně biflování

Radek Pátek

16. Mgr. RADEK PÁTEK (31. 8. 1981) z Velké Losenice je ženatý, má dvě dcery a syna. Vystudoval Pedagogickou fakultu na Univerzitě Hradec Králové. Na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou a na Střední zdravotnické škole v Havlíčkově Brodě učil biologii, chemii a náboženství. Nyní působí na Žďársku i jinde po Vysočině jako živnostník - finanční konzultant společnosti Broker Consulting. Pracuje i jako asistent senátora Františka Bradáče. Je i členem krajského Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a radním a členem finančního výboru ve Velké Losenici.

co chci zlepšit: „Zásadní je pro mě zefektivnění státní správy – lepší vzájemná spolupráce úřadů a větší podíl on-line služeb. Dále vidím jako klíčové rapidní změny ve školství – a je třeba s motivacemi začít už od pedagogických fakult. Cílem je dostat do škol více myšlení a méně biflování. Co se týká prorodinné politiky, chci prosazovat menší daňovou zátěž pro rodiny s dětmi.

koníčky: čas strávený s rodinou, turistika, cyklistika
ideální dovolená: kdekoliv, jen když můžu "vypnout"
inspirující osobnost: Svatý František z Asissi, Marek Orko Vácha