Ředitelé škol mají v ruce nástroj k ochraně zdraví svých žáků i pedagogů

Obavy z povinného očkování stále přetrvávají u řady občanů. A to i přes to, že se očkování ukázalo jako dobrá cesta k výraznému zmírnění dopadů onemocnění COVID-19. Ke schválení povinnosti nechat se naočkovat se zatím poslanci ani senátoři nechystají. K ochraně zdraví ale schválili více pravomocí ředitelům škol při udělení ředitelského volna.

Mimořádné ředitelské volno nebo možnost distanční výuky může školám pomoci zastavit či zmírnit šířící se onemocnění COVID-19. Návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu má školám udělit více svobody. Předpokládá se, že ředitel dobře zná své školní prostředí a může pohotově zasáhnout a rychle zareagovat na danou situaci v období zhoršující se zdravotní situace, buď mimořádným ředitelským volnem nebo nařízenou distanční výukou. Doposud musel takový ředitel čekat na rozhodnutí krajské hygienické stanice či požádat ministerstvo školství o změnu organizace školního roku, což přinášelo časovou prodlevu a zhoršování epidemiologické situace. V mnoha případech se jednalo o pozdní opatření.

Dle nového zákona k 5 dnům, které mohl ředitel využít k předem plánovanému uzavření školy, a to především v rámci nějaké plánované rekonstrukce či náhlé havárie, přibude tedy dalších 10 dní, jež může využít k ochraně zdraví svých svěřenců a pedagogického sboru. Zákon dále říká, že v období, kdy bude nařízeno mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuka, budou mít možnost rodiče dětí do 10 let dosáhnout na ošetřovné.

Jsem rád, že posilujeme pravomoci ředitelů, kteří správně a objektivně dokáží vyhodnotit situaci ve škole a jsou odpovědni ke společnosti.

Josef Klement

O výhodách zákona ohledně navýšení počtu dní ředitelského volna jsem diskutoval s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem.

 

Přeji Vám hezké dny

Josef Klement Váš senátor