Senát podpořil dětské skupiny

Uvažovalo se o zrušení dětských skupin a jejich přetvoření na jesle, Senát podpořil jejich zachování.

V mateřských školkách se v současné době vzdělávají předškolní děti od dvou let věku dítěte. Mnohým rodičům ovšem nastaly drobné potíže s nepřijetím mladších dětí do běžných MŠ, neb školky byly zcela obsazené a přednost měly starší děti. Na to reagoval stát a v roce 2014 začaly vznikat dětské skupiny, které měly na rozdíl od mateřských škol odlišné podmínky pro vznik a provozování a mimo jiné mohly přijmout děti už od 12 měsíců věku dítěte. Dětské skupiny se tak staly důležitou součástí života mnoha rodin. Umístěny sem byly nejen děti dvouleté a tříleté, které se nedostaly do běžných školek, ale i předškoláci. Dnes je běžné, že jsou v dětských skupinách děti ve věku od 1 roku do zpravidla 6 let věku dítěte. Dětské skupiny mají svůj individuální plán výchovy a péče o dítě a staly se nezastupitelnou částí předškolního vzdělávání.

Dětské skupiny se dostaly do ohrožení v okamžiku, kdy se začalo uvažovat o jejich „přetvoření“ v jakési „jesle“, s hranicí věku dětí do tří let. Proč opět rušit něco, co stálo úsilí, čas a finance a co dobře funguje? V praxi by to mimo jiné znamenalo, že dítě bude ve třech letech „znevýhodněno kvůli svému věku“ a „vytrženo“ ze známého prostředí své dětské skupiny. Bude si muset zvykat na novou školku, prostředí, jiný režim, nové paní učitelky i kamarády.

V celé ČR je 1 145 dětských skupin s kapacitou 15 254 míst. V Kraji Vysočina je celkem 23 poskytovatelů a 25 dětských skupin. Přímo v okrese Žďár nad Sázavou fungují 4 dětské skupiny, a to ve Žďáru nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí, v Netíně a ve Velké Bíteši. Podíváme-li se na ostatní okresy našeho kraje, v Havlíčkově Brodě je sedm dětských skupin, v Jihlavě osm, v Pelhřimově jedna a v Třebíči pět.

Můj osobní názor je, že by děti měly do tří let být v domácím prostředí. Nicméně rozumím, že někteří rodiče potřebují svěřit své dítě do školky či dětské skupiny ještě před tímto věkem. Proto jsem rád, milí rodiče, že máte možnost výběru vzdělávacího zařízení pro vaše předškolní děti. Přeji Vám, aby byly Vaše děti spokojené a mohly se připravit na školní docházku co nejlépe.

 

Josef Klement, Váš senátor

 

dětské skupiny