Školy pomáhají dětem uprchlíků

Námětem začlenění nových žáků do škol se v současné době zabývá vláda. Je připravován „Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“. Zákon řeší možnosti nejjednodušších způsobů začlenění dětí uprchlíků do školního systému a jejich vzdělávání.

Dnes má většina ředitelů mateřských a základních škol již stanoven termín zápisu dětí do svých MŠ a ZŠ pro školní rok 2022/2023. Nový zákon ředitelům ukládá stanovit další termín zápisu, tento nový termín se vztahuje výhradně na cizince. Další zápis k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 má být v rozmezí od 1. června 2022 do 15. července 2022. Školská předloha dále umožní uprchlíkům z Ukrajiny podat přihlášku na maturitní obory středních škol až do 5. dubna. Do nematuritních oborů by se mohly hlásit do 8. dubna. Zákon se zabývá také podmínkami s umísťováním ukrajinských dětí do základních uměleckých škol a středisek volného času.

Jistým omezením pro žáky bude jazyková bariéra, ta má být zprvu řešena ze strany ředitelů škol uzavřením pracovních smluv na dobu určitou s pedagogickým pracovníkem mluvícím ukrajinským jazykem. Dále může ředitel zčásti upravit nebo zcela nahradit obsah vzdělávání, a to na dobu nezbytně nutnou. Co se týká hygienických požadavků na počty žáků ve školních zařízeních, i zde bude umožněná jistá výjimka. A týkat se bude i počtu lůžek či stravování.

Vážení spoluobčané, složitá situace, kterou prochází celá Ukrajina, se jistě dotkne i nás. Solidarita, ústupky z našich nadměrných požadavků a schopnost obětovat něco málo ze svého pohodlí, bude i nadále velmi ceněna.

Děkuji Vám všem, kteří jste jakkoliv pomohli a pomáháte.

 

Josef Klement

Váš senátor