Snížení daní

Od února vzrostl růst cen o 5,2 %. Pomoci občanům má další zvýšení starobního důchodu, a to v průměru o 1 000 korun, dále průměrná výše 4 200 korun příspěvku na bydlení, či 5 000 korun na dítě do osmnácti let.

Jistou podporou je i snížení uvedených daní:

  • Senát podpořil snížení spotřební daně z motorové nafty i z bezolovnatého benzinu o 1,50 Kč na jeden litr

Návrh zákona o spotřebních daních reaguje na stoupající ceny pohonných hmot v souvislosti s invazí ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny. Zatím se jedná o omezené období od 1. června do 30. září 2022. Snížena bude i výše vratek spotřební daně pro činnosti v zemědělské výrobě, spadající do vyšší kategorie daňového zvýhodnění, tzv. zelené nafty, přičemž konkrétně jde o snížení z 8,50 Kč na 7,30 Kč za jeden litr motorové nafty.

  • Dobročinné dary poskytnuté Ukrajině v roce 2022 si budou moci daňoví poplatníci odečíst od základu daně

Možnost se rozšiřuje o odpočet bezúplatných plnění. V nadcházejícím zdaňovacím období bude tedy možné odečíst hodnotu bezúplatného plnění ve výši 30 % u fyzických i právnických osob. Přechodný režim se bude týkat pouze darů poskytnutých v průběhu roku 2022. Dává se zde příležitost odečíst od základu daně i dary poskytnuté jiným specifickým způsobem než z humanitárních důvodů, to znamená poskytnutím například vojenského materiálu a podobně. Dále se v oblasti osvobození od daně z příjmů v roce 2022 zavádí „nová osvobození“, a to ohledně příjmu na straně ukrajinského zaměstnance v případě, že jeho zaměstnavatel poskytl jemu nebo jeho rodině, která opustila z důvodu války Ukrajinu, bezplatně ubytování.

Hezké dny Vám přeje

Josef Klement, Váš senátor