Uplynulý rok v krajském zastupitelstvu pohledem Pavla Janouška

Vážení spoluobčané,
do Zastupitelstva Kraje Vysočina jsem byl zvolen podruhé v řadě. Zatímco v roce 2016 se nám nepodařilo dostat do koalice, tentokrát se již na vedení kraje podílíme. Zajímám se především o podporu malých obcí a života v nich. V roce 2021 byl kvůli uzávěrám očekáván snížený příjem obcí i krajů. Do rozpočtu následujícího roku se podařilo navýšit investice FONDU VYSOČINY, ze kterého mohou obce a také organizace, firmy a občané čerpat finanční prostředky na různé projekty potřebné pro občany našeho kraje. Za důležité považuji také podporu nemocnic, sociálních služeb, dopravy a školství, které čerpají nejvíce prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina.
Stal jsem se mimo jiné předsedou Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. V průběhu roku jsme se zabývali požární ochranou v Kraji Vysočina, činností Krizového štábu Kraje Vysočina v době pandemie, činností KOPIS HZS a spoluprací s ostatními operačními středisky. V této souvislosti jsme například navštívili hlavní operační středisko, dále pak základnu skladování munice v organizaci Armády České republiky nebo také základu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Zde jsme měli možnost seznámit se s organizací, novou budovou a moderním vybavením.
Mohu tedy konstatovat, že v této oblasti máme kvalitně vybavené zázemí a především profesionální zaměstnance. I přesto, že rok 2021 znovu silně prověřil krizové řízení celého širšího vedení Kraje Vysočina a jednotlivé složky IZS a dalších aktérů, lidé zde zvládli vše se ctí, za což jim patří za nás za všechny obrovské poděkování. Zároveň bych jim rád popřál především zdraví a pevné nervy do dalších let.

Pavel Janoušek