Úprava rozpočtu a jeho současná kondice

Je to pár dní, kdy krajské zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu letošního rozpočtu Kraje Vysočina. Příznivý vývoj daňových výnosů se pozitivně podepisuje na plnění příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina.

Ale konkrétně. Rozpočet byl tři měsíce před koncem roku navýšen celkem o 744,7 miliónů korun. Více než 205 miliónů korun použije kraj na posílení rezerv, o jejich využití rozhoduje rada nebo zastupitelstvo kraje. Jedná se např.  o úhradu zvýšených nákladů spojených s provozováním Veřejné dopravy Vysočiny nebo na posílení příspěvku na další opravy komunikací a mostů, které bude moci ještě v letošním roce realizovat Krajská správa a údržba silnic. Zbylé peníze použije kraj na zajištění prozatím chybějících prostředků blokovaných u Sberbank.

Kraj v této kauze figuruje jako plnohodnotný člen prozatímního věřitelského výboru.  Stále platí, že máme zájem na rychlém a efektivním  vyrovnání všech závazků banky v likvidaci.

Výše popsané rozpočtové kroky jsou důkazem toho, že finanční situace Kraje Vysočina je v současné době dobrá. Kraj nemusel žádné rozběhlé projekty zastavit, velice intenzivně probíhá projektová příprava investičních akcí plánovaný k realizaci v dalších letech, kraj stále garantuje svou přislíbenou finanční spoluúčast na desítkách projektů strategických partnerů – měst, obcí, sportovních i kulturních institucí atd. Dobrou zprávou je i fakt, že i přesto, že máme možnost u svých finančních domů čerpat až dvoumiliardový kontokorent, zatím nebylo nutné tuto možnost využít. O vývoji krajských příjmů a kondici rozpočtu Vás budu nadále informovat i prostřednictvím krajských novin.

 

Miroslav Houška, námětek hejtmana a zastupitel Kraje Vysočina, KDU-ČSL