Vážím si každého pracovníka v sociálních službách

Významné je každé zařízení, které nabízí prostředí, podporu a aktivity našim postiženým spoluobčanům. Jedinečný je každý pracovník, který s citem, vnímavostí, ohleduplností a laskavostí dokáže pečovat o takového člověka.

Touto cestou chci poděkovat všem pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o osoby se zdravotním postižením, velice si vážím každého zaměstnance. Statistiky uvádí, že v celé České republice je okolo 13 % obyvatel, kteří jsou v životě omezení nějakým zdravotním handicapem a velké procento z nich spoléhá právě na práci lidí ze sociálních služeb.

V nedávné době jsem navštívil dvě zařízení v okrese Žďár nad Sázavou, které se zaměřují na služby osobám se zdravotním postižením. Jedním bylo Centrum Kociánka, pracoviště Březejc na Velkomeziříčsku. Zde je vedoucí Bc. Marie Doležalová, se kterou jsme nejen prošli celým zařízením. Hovořili jsme o systému financování a fungování sociálních služeb. Kociánka nabízí například Denní stacionář, Týdenní stacionář, Sociálně terapeutické dílny, Léčebnou rehabilitaci, Chráněné bydlení, či Odlehčovací služby, na které bych se chtěl nyní zaměřit. Kociánka leží uprostřed přírody, obklopena lesy, a to nahrává celému areálu, jenž si může dovolit koncipovat exteriér jako přirozený park se zahradami.

Druhým zařízením bylo Portimo v Novém Městě na Moravě. Pan ředitel Ing. Tomáš Pospíšil mi představil veškerou činnost jejich zařízení. Zde se také věnují například Sociální rehabilitaci, kde chtějí od 1. 1. 2024 navýšit kapacitu, dále nabízí oblast Ranné péče, prevence, poradny. Novou službou je Podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením.

Josef Klement, Váš senátor