Vesnice bojují s papírováním, inkluzí i nedostupností lékařské péče, zjistil Vít Kaňkovský

Vít Kaňkovský

Žďársko - Ve středu 16. května poslanec Kaňkovský navštívil Žďársko. Zajímaly ho jak názory starostů menších obcí na stávající i připravovanou legislativu, tak oblasti, které obce nejvíce tíží. V novoměstské nemocnici se pak hovořilo o personální a finanční situaci tohoto zařízení.

Prvním zastavením na trase byla obec Radňovice, kde poslanci Vítu Kaňkovskému starosta Josef Dvořák představil chystané projekty a plány výstavby nové budovy úřadu. „V nové budově, která bude stát naproti základní škole, najde zázemí také místní knihovna, přibyde počítačová a další učebny, zasedací místnost a další. Budou zde vybudovány také malometrážní byty pro seniory,“ představil záměr starosta Dvořák.

Milé přijetí čekalo Víta Kaňkovského v tamní malotřídce, kde si za doprovodu paní ředitelky Ivy Jinkové prohlédl prostory základní a mateřské školy. Následně paní ředitelka vyjádřila určité obavy v souvislosti s inkluzí, kdy shledává poslední legislativní úpravy jako nešťastné. „Určitě je třeba přistoupit k revizi inkluze, což je úkol pro ministerstvo školství,“ je přesvědčen Kaňkovský.

V novoměstské nemocnici poslanec hovořil s ředitelkou Evou Palečkovou především o personálních a finančních otázkách nemocnice. Ta poslance seznámila s rekonstrukcemi objektů, které nemocnici čekají v nadcházejících letech.

Následně Kaňkovský zamířil do Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Starostka Helena Tučková ho mimo upozornila na někdy až nesmyslnou administrativu při podávání žádostí o dotace. „Byrokracie prostoupila všemi obory. Rozumím rozhořčení paní starostky, protože jí a její kolegy nadměrná administrativa neúměrně zatěžuje, a hlavně okrádá o drahocenný čas, který by mohli věnovat práci pro své občany a obec,“ míní Kaňkovský, který sám coby lékař pociťuje zvýšenou administrativní zátěž.

Dopolední program Vít Kaňkovský uzavřel v obci Dlouhé, kde jej přivítal dlouholetý starosta Pavel Tulis, který si pochvaluje sousedskou pospolitost: „Pokud v obci něco budujeme, pokaždé přiloží ruku k dílu obyvatelé vesnice“. Tak například dokázali svépomocí přestavět chátrající budovy na kulturní centrum obce. Většina lidí se zde také běžně zapojuje do kulturního života. „Soudržnost spoluobčanů je vždy velkou devizou. Nejen pro rozkvět obce, ale také pro uchovávání tradic a jejich předávání z generace na generaci,“ vidí klady i Kaňkovský.

Velkým tématem, který nejen Dlouhé řeší, je dopravní obslužnost a rušení autobusových spojů ze strany Kraje Vysočina či změny jízdního řádu . „Takovéto změny leckdy bohužel vedou pouze k tomu, že lidé přestávají využívat linkové autobusy a raději jezdí autem,“ není nadšen ze současného trendu útlumu hromadné dopravy Kaňkovský.

Odpolední část programu patřila návštěvě obcí Radostín nad Oslavou, kde poslance přivítali starosta Antonín Váša a místostarosta Josef Fabík. Debatovali nad otázkou integrace dětí s postižením do mateřských škol i o nedostupnosti lékařské péče, která obec nyní velmi sužuje. . „Nyní akutně hledáme praktického lékaře, protože v současnosti v obci nepracuje lékař na plný úvazek. Situace začíná být neúnosná,“ shrnul jeden z hlavních obecních problémů starosta Váša.

Poslední zastávkou byl Pavlov, v jejímž vedení zasedá starosta Antonín Havlíček již dvacet let. V obci s třemi sty obyvateli je stále v provozu samoobsluha. Starosta chce tuto službu zachovat i do budoucna. „Už kvůli starším a méně mobilním obyvatelům, kteří nemají možnost jezdit na nákupy do města, chceme obchod udržet,“ komentoval situaci starosta Havlíček. 

 

 

Štítky
Kategorie