Vesnice roku Kraje Vysočina 2023

Letos proběhl již 27. ročník soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina, do které se přihlásilo celkem 15 obcí. Bylo mi velkou ctí zúčastnit se vyhlášení výsledků této soutěže, které se uskutečnilo během krásného letního dne 4. srpna ve vítězné obci Nová Ves u Nového Města na Moravě. Sešli jsme v novém místním kulturním domě, kde bylo předáno mnoho stuh a cen. Hlavní cenu "zlatou stuhu" však mohla vyhrát jen jedna obec, která zároveň postupuje do státního kola soutěže. Veliké poděkování patří nejen paní starostce Heleně Tučkové, ale všem zastupitelům a občanům obce za jejich výkony, kterými titul po mnoha letech získali. Po milém přijetí jsme měli možnost prohlédnout si historii zdejších spolků, jako jsou např. hasiči, fotbalisti a místní chasa. Příjemně jsme si popovídali s místní autorkou krásných dětských knížek Zdeňkou Šiborovou především o zvířátkách, o kterých píše již řadu let. Následovalo vystoupení žáků základní školy, muzikantů a krojované chasy. Následná prohlídka obce přes školu, požární zbrojnici, kapli, kolem velkého rybníka s mnoha chráněnými druhy ptactva přes fotbalové a multifunkční hřiště do areálu uprostřed obce, kde již bylo vše nachystáno k pořádné oslavě, ve mně zanechala krásný pocit. Jsem velice hrdý na to, když se v našich obcích daří rozvíjet venkovský život. Nezbývá, než popřát vše dobré do dalších let všem zúčastněným.

 

Pavel Janoušek (KDU-ČSL),

zastupitel Kraje Vysočina