Vít Feldbabel vnímá jako klíčovou etiku, křesťanské hodnoty a prorodinnou politiku

Vít Feldbabel

11. Ing. Mgr. VÍT FELDBABEL (13. 10. 1976) z Jemnice je ženatý a má čtyři děti. Po gymnáziu v Moravských Budějovicích vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, poté i řízení a ekonomiku podniku na Podnikatelské fakultě VUT. Učil nejprve na ZŠ a pak na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Rok pracoval jako hlavní ekonom v třebíčské Charitě a před třemi lety se stal ředitelem Katolického gymnázia v Třebíči. V Jemnici byl čtyři roky zastupitelem a nyní je radním. Působí i ve školském výboru Kraje Vysočina, v církvi pracuje jako akolyta.

co chci zlepšit:Plně vnímám složitost dnešní civilizace s hrozbami propojené ekonomiky, nestability některých zemí, uprchlické krize či důsledků lidského počínání na přírodu. To vše má dopad na společnost a při hledání řešení je třeba dbát tradičních etických a společenských hodnot vycházejících z křesťanství. Důsledná prorodinná a citlivá sociální politika je pro mě spojená s trvalým regionálním rozvojem a komplexním vzděláním včetně adekvátního financování školství – včetně církevního.“

koníčky: rodina, kolo a další rekreační sporty, četba
ideální dovolená: nedokážu si ji představit bez své rodiny - a je jedno, kde spolu trávíme čas. Rádi podnikáme turistické výšlapy, stejně jako rádi relaxujeme u moře.
inspirující osobnost: Jako pedagoga mě např. velice oslovuje osobnost Jiřího Grygara, který díky svojí houževnatosti a píli patří ve své profesi mezi světové odborníky, a přitom zůstává skromným člověkem. Vedle toho, že je zapáleným propagátorem vědeckého bádání, dokáže fascinujícím způsobem popsat přesah poznání přírodních zákonů ukazující na Stvořitele.